Продължете към съдържанието

Здравко димитров
купува терена на Парка
за скандална сума

Позиция на съветниците на "Демократична България" в Общински съвет Пловдив
Съветниците от Демократична България (ДБ) – Пловдив се запознахме със скандалното предложение, внесено от Здравко Димитров в Общински съвет тази сутрин и едва броени седмици преди изтичане на мандата му. Кметът предлага закупуване на терен от 67 дка в парк „Отдих и култура“, собственост на „Тея инвест“ АД, за почти 29 млн. лв. без ДДС.
31 август 2023
Проекторешение за закупуване на 67 дка от Парка
 
Припомняме, че не излъчихме представител от ДБ – Пловдив в сформираната от общината комисия, която да преговаря с фирмата за закупуване на терена.

Подозирахме, че тази комисия ще бъде само гумен печат и по всично личи, че сме били прави. Многократно сме заявявали, че общественият интерес ще се защити само ако първо се смени предназначението на имота и след това се пристъпи към процедура по отчуждаване.


Директно договаряне с „Тея инвест“ АД продължава линията на задкулисни договорки, на която бяхме свидетели и при размяната на 7 общински имота за съседния парцел на същия собственик. Гласувахме „против“ тази замяна, както и гласувахме „против“ предложението на кмета да откупи имота на Парка.


Още през януари внесохме предложение в Общински съвет, с което да се стартира процедура по промяна на предназначението на терена, за да се превърне отново в парк. Съществува законов механизъм кметът да инициира процедура по частично изменение на Общия устройствен план за имота, който да получи отреждане „за озеленяване“. Настоявахме за тази стъпка, тъй като така ще може да се придобие терена на многократно по-ниска цена от 29 млн. лв. без ДДС.


Мнозинството в Общински съвет не подкрепи това предложение и явно е на мнение, че парите на данъкоплатците трябва да се ползват за обслужване на частния интерес, вместо да се инвестират в нови детски градини, велоалеи или пътна инфраструктура. Още повече, в наличните документи е записано, че Община Пловдив вече дължи над 141 млн. лв. по кредити, към които ще се прибави нова значителна сума.


ДБ – Пловдив изискваме преди разглеждането на предложението в комисиите и в Общински съвет да се представи подробен доклад от сформираната комисия, за да се установи какво е направено за защита на обществения интерес. Смятаме, че е задължително да се назначи повторна и независима пазарна оценка, тъй като сме на мнение, че сегашната не е нито реалистична, нито „независима“.

Продължаваме да използваме всички налични правни механизми, които да докажат незаконсъобразната смяна на предназначението на имота в парк „Отдих и култура“.
Проект на ПУП-ПРЗ за парка в Парк "Отдих и култура"

РЕШЕНИЯ

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ

Още от тази категория