Продължете към съдържанието

Каква е стратегията
на Община Пловдив
за развитието на
зарядната инфраструктура?

Питане от групата на Демократична България до кмета на гр. Пловдив
При нас постъпиха въпроси на граждани по отношение на недостатъчния брой зарядни станции за зареждане на електрически и хибридни превозни средства на територията на гр. Пловдив, както и за липсваща информация за бъдещото развитие на зарядната инфраструктура. Считаме, че темата е много важна и поради тази причина отправяме питане до кмета.
6 декември 2021

 


Миналата седмица бяхме поканени на представянето на идеята за ново общинско дружество, което да постави началото на „електробусен“ градски транспорт. Бяха ни цитирани данни, че се очаква само с двете първоначално планирани линии да има спад от 3% на азотните емисии. Която информация директно поставя следващият въпрос, а именно „Какво ще правим за останалите 97%?“

Стимулирането на използването на повече електромобили по улиците на град Пловдив несъмнено трябва да е приоритетна политика на Община Пловдив, ако тя наистина е сериозна в намеренията си да работи за по-чист въздух.

В тази връзка ние искаме да узнаем повече за плановете на Общината да развива зарядната инфраструктура. Защото досега не сме видяли сериозни и последователни действия в тази посока.

Ето самите въпроси:

  • Какъв е броят на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически и хибридни превозни средства на територията на Пловдив?

 

  • Колко от публично достъпните зарядни станции са монтирани през 2020 г. и 2021 г.? Къде са разположени същите?

 

  • Подписан ли е обявеният в началото на м. юли меморандум между Община Пловдив и ЕВН България за общи действия в областта на екологията, включително по отношение на монтиране на нови зарядни станции?

 

  • Налице ли са официално внесени искания от търговски дружества до Община Пловдив за монтиране на публично достъпни зарядни станции в Пловдив? Ако отговорът на предходния въпрос е положителен, одобрени или отхвърлени ли са тези искания и с какви аргументи?

 

  • Налице ли е одобрен общински план, стратегия или друг достъпен за обществеността документ, въз основа на който да се определят местата за разполагане на нови публично достъпни зарядни станции в Пловдив?

 

  • Ако отговорът на предходния въпрос е положителен, съдържа ли се информация от подобен документ в проекта за изменение на ОУП – Пловдив и трябва ли да бъде влязло в сила изменението на ОУП, за да бъдат одобрявани нови инвестиционни намерения за монтиране на зарядни станции?

 

Още от тази категория