Продължете към съдържанието

Питане относно
стратегията на
Община Пловдив за снегопочистване
на велосипедни и
пешеходни трасета

От Добромира Костова, Георги Рогачев, Александър Ракшиев, Тодор Токов

Внасяме питане до кмета на гр. Пловдив на сесията на Общински съвет на 7 декември 2023 г, с цел да разберем каква е стратегията на Община Пловдив за снегопочистване на велоалеите и тротоарите в града. Поводът е първия сняг от миналата седмица, когато видяхме множество непочистени велоалеи и тротоари, някои от които още стоят с камари счупени клони по тях.

6 декември 2023
Непочистена велоалея от миналата седмица

Текстът на питането ни:

„В приемните ни на общински съветници постъпиха множество въпроси по отношение липсващото снегопочистване и почистване от счупени клони на велоалеи и тротоари след падналия миналата седмица първи сняг в Пловдив.

Осигуряване на навременно и ефективно снегопочистване на велоалеите и тротоарите, особено в гъсто населените или интензивни райони е от съществено значение, за да се осигури гладкото движение на пешеходци и велосипедисти и да се предотвратят всякакви потенциални опасности поради натрупан сняг или лед, както и от паднали по трасетата клони. Разбирането на процеса и критериите за приоритизиране на почистването на тези артерии по време и след снеговалеж е от решаващо значение за безопасността и достъпността на гражданите.

Предвид изложеното, молим на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет да получим писмен отговор в периода до следващото заседание на Общински съвет – Пловдив на следните въпроси:

1. Наличен ли в Община Пловдив разписан конкретен протокол или план за снегопочистване на велосипедни алеи и тротоари?

2. Наличен ли е в Община Пловдив конкретен план-график за периодично почистване на велосипедните алеи по принцип за цялата година?

3. Ако отговорът на горните въпроси е положителен, кое звено в Общината изпълнява въпросните протоколи и графици и кое звено контролира изпълнението им?

4. Ако отговорът на въпроси 1. и 2. е положителен, молим да ни бъде предоставена информация относно графика и разполагането на снегопочистващи екипи, определени за велосипедни алеи и тротоари.

5. Ако отговорът на въпроси 1. и 2. е отрицателен – възнамерява ли Община Пловдив да създаде такива протоколи и в какъв срок?

6. Разполага ли Община Пловдив със специализирана техника за почистване на велосипедни алеи?

7. Има ли планове за подобряване или оптимизиране на текущата цялостна стратегия за снегопочистване на Община Пловдив в светлината на предизвикателствата, с които се сблъскахме през предната седмица?“

Очакваме отговор до следващата сесия на Общински съвет през декември 2023 г.

УПРАВЛЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

Още от тази категория