Продължете към съдържанието

Настояваме за
иновативни
транспортни
решения и
защита на
вечерните курсове
на автобусите

Позиция на общинските съветници на Продължаваме Промяната - Демократична България
В отговор на обявените от община Пловдив планове за „оптимизиране“ на маршрутите на обществения транспорт, ние, групата съветници на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в местния парламент изразяваме своята сериозна загриженост относно потенциалното премахване на вечерните курсове, особено по време на предстоящия летен сезон, който ще бъде наситен със спортни събития, концерти и фестивали.
10 май 2024
Предложението на заместник кмета по транспорта Савина Петкова на теория не би трябвало да лиши пловдивчани от вечерен градски транспорт. Дали ще е така на практика, обаче?

Важността на удобния, работещ, редовен и цифровизиран градски транспорт е от първостепенно значение, за да се насърчи повече граждани да предпочетат обществения транспорт пред личните си автомобили. Това би спомогнало за намаляване на задръстванията и подобряване на качеството на въздуха в града.

От решаващо значение е всички промени в системата за обществен транспорт да бъдат подкрепени от задълбочен анализ на данните, включително информация за натовареността, пътникопотока и специфичните нужди на различните квартали. Настояваме всяко решение да бъде подложено на подробна оценка и анализ, за да бъде ефективно и устойчиво.

Предлагаме общината да проучи всички възможности за насърчаване на използването на обществения транспорт през нощта, като въвеждане на специални нощни маршрути или разширяване на съществуващите услуги.

Модерният град функционира 24/7, а жителите му имат нужда от надеждни възможности за мобилност по всяко време. Призоваваме кметът Костадин Димитров и администрацията да гарантират, че всички промени ще подобрят достъпността и удобството за всички граждани.

Считаме, че проблемът с дублиращите се автобусни линии изисква преразглеждане на общинската транспортна схема, като тя трябва да бъде гъвкава и адаптивна към променящите се изисквания на града. Въвеждането на актуализирана наредба за паркиране е от жизненоважно значение за това.

Потвърждаваме своя ангажимент за развитие на ефективна, устойчива и ориентирана към гражданите транспортна система в Пловдив, която да отговаря на нуждите на съвременния град.

ТРАНСПОРТ

Още от тази категория