Продължете към съдържанието

Становище по
Наредбата за насърчаване на инвестициите
в Община Пловдив

Съвместна работа с адв. Атанас Костов, Георги Велев и адв. Свилен Владимиров

Много се ядосах преди три седмици като разбрах, че се предлага да се продава общинска земя без конкурс или търг, както и от някои други текстове на готвената от Община Пловдив наредба за насърчаване на инвестициите. И тъй като е време за действия, заедно с юристите адв. Атанас Костов, адв. Свилен Владимиров и Георги Велев пуснахме становище по наредбата. В него обръщаме внимание също и на някои несъответствия при неизпълнение на договора от страна на инвеститора, а именно, че той директно става нищожен поради липса на предмет, а не е подлежащ на разваляне (както е в наредбата сега).

2 ноември 2020

Ключовото за мен в тази наредба беше, че Общината (ужким) прилага Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и го изкарват все едно, че избягването на търг или конкурс си е задължително по закон.

Да, ама не!

Ползваният глагол в чл. 22а, ал. 1 от ЗНИ e „МОЖЕ“, т.е. няма задължаващ характер и е по преценка на общината. Ако общината реши, МОЖЕ да НЕ организира търг или конкурс, но МОЖЕ И да организира. Така че нека да НЕ се отваря широко вратата за корупция и схеми в ущърб на града ни. За да се избегнат всякакви съмнения за далавери, Пловдив задължително трябва да вземе решение ДА ползва само публичен търг или конкурс.

Тука отварям скоба по повод прословутата реплика на кмета към нас, съветниците от Демократична България: бягането от търгове и конкурси Е мишкуване и криене, а ходенето по протести е точно обратното на мишкуване и „криене като мишоци“. Човек, който ходи по протести, излиза да го видят и чуят. А човек, който бяга от конкурси- мишкува.

Общественият интерес ще бъде най-добре защитен при напълно прозрачна процедура за продажба на общинска собственост. Общинските имоти са толкова намалели от безразборните сделки в годините, че продажби без търг или конкурс са отваряне на кутията на Пандора.

Напомням, че всеки общински терен е потенциален парк, зелена зона, градина, училище, ясла и т.н.

Освен това искаме Общинският съвет да одобрява методологията, по която ще се извършва оценката за взимане на инвеститорски клас, както и да одобрява началната цена за продажба или учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост. Да няма скрито покрито. Всичко да се случва при максимална публичност и осведоменост на гражданите.

Също предлагаме при учредяване или прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи да е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота.

Целта е ясна: повече прозрачност, повече стимулиране на конкуренцията като пазарен способ за насърчаване на инвестиции и повече защита на обществения интерес чрез принципала – Общински съвет. И намаляване на възможностите за кражби, далавери и всякакви схемички.

Призовавам Общината и Общинския съвет да работим за интересите на пловдивчани, а не за нечии други интереси. Не е трудно. Напротив, чувството на удовлетвореност от добре свършена работа е по-силно от поредното натъпкано с пачки чекмедже.

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория