Продължете към съдържанието

Нека Пловдив
си върне
Пешеходния мост

Oт Добромира Костова

Какво се случи днес на срещата между общински съветници, кмета, зам.-кмета по финанси, кмета на Централен и директора на Българската банка за развитие (ББР)? Поне от наша гледна точка, ние си изпълнихме целта, а именно да зададем въпросите, които ни вълнуват.

13 декември 2023
Снимка: "Под тепето"
Въпросите, които най-много вълнуват нас, съветниците на ППДБ са тези, които касаят приходите и разходите на съоръжението и евентуалните механизми, по които би могло да се развали концесията.
 
Отговорите на тези въпроси са важни, за да вземем информирано решение. Лично за мен е важно да се оправдае изразходването на средствата за разваляне на концесията под формата на прогнозирана печалба от стопанисването на обекта при сегашното му положение.
 
Ще минат по мои прогнози 2-3 години, по време на които трябва:
– да се проведе широк обществен дебат за бъдещето на моста и да се постигне максимално голям обществен консесус по темата
– да се организира международен архитектурен конкурс за реконструкцията на моста на базата на постигнатия консенсус
– да се проведат прозрачно всички необходими процедури за избор на изпълнител и стартиране на същинската реконструкция
През това време ми се иска Общината да стопанисва обекта в сегашното му състояние на печалба и след вчерашната среща съм все по-убедена, че това е възможно.
 
Друга положителна новина от срещата с директора на ББР е, че ББР са склонни да обсъдят план на разсрочено плащане, т.е. ако Община Пловдив реши да изхарчи 5 милиона, за да прекрати концесията, то средствата няма да бъдат изплатени наведнъж и веднага.
На база получената на срещата информация съм все по-склонна да включа предложение към бюджета на гр. Пловдив за 2024 г., което да се равнява на първата вноска за прекратяване на концесията.

Прилагам визуализации на „Капана Фест“ и на Арх. Топалова, които са едни от изявените организации и общественици, работещи също по темата с Пешеходния мост.

Прилагам снимки на стария мост, който е бил продължение на ул. „Карловска“ и е продължавал към Главната и по този начин любимата ми улица е била част от Централната артерия на града. Архитектите, които ще участват в архитектурния конкурс за рекострукция на моста биха могли да взаимстват от този мост, с цел приобщаване на историческото наследство на Пловдив.

Мостът към "Карловска"
Мостът към "Карловска"
РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория