Продължете към съдържанието

Питане относно
безопасностата
на движението
по бул. "Руски"

Добромира Костова, Георги Велев, Александър Ракшиев

Днес на сесията на Общински съвет внесохме поредно питане до кмета на гр. Пловдив относно мерките, които предприема Община Пловдив, за да осигури безопасността на пешеходци и велосипедисти, движещи се по бул. „Руски“, както и тази на останалите участници в движението по булеварда. Темата не за първи път е в нашето полезрение. Вече сме установили, че поставените по време на ремонта на булеварда, извършен по времето на Тотев, светофари са стрували на данъкоплатците на Пловдив почти един милион лева. Като от самото начало вероятно администрацията е нямала намерение да пусне тези светофари в експлоатация. 

15 май 2024
Снимка: Под тепето

Целият текст на питането ни:

Устойчивото развитие на Пловдив несъмнено включва стимулиране на градска мобилност, която не се извършва с моторни превозни средства. Както е посочено на редица места в Общия устройствен план на гр. Пловдив, увеличаването на броя придвижвания, осъществени пеша, чрез велосипед, тротинетка или обществен транспорт, е задължително условие за преодоляване на проблемите с увеличаващия се трафик и влошено качеството на атмосферния въздух в града.

В същото време, получаваме множество устни запитвания от граждани относно продължаващи с години сериозни затруднения за спокойното и безопасно придвижване на пешеходци и велосипедисти по бул. „Руски“, както и притеснението им, че поради неработещите светофари булевардът се превръща в бързоскоростна отсечка, по която водачите на МПС се изкушават да не спазват ограниченията за скорост.

В тази връзка, и предвид факта, че темата е от сериозен обществен интерес, на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет моля да получа писмен отговор на следните въпроси:

1. Каква е причината светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Руски“ с ул. „Петьофи“, с ул. „Преслав“ и с ул. „Данаил Николаев“, както и светофарната уредба на пешеходната пътека в близост до кръстовището на бул. „Руски“ и ул. „Данаил Николаев“, да продължават да работят в режим „жълто мигане“?

2. Кога планирате светофарните уредби, описани в т. 1, да заработят в нормален режим, осигуряващ безопасността на пешеходците и велосипедистите?

3. Видно от Ваше писмо с изх. № 20ОБС-281/25.01.2021 г., „Към настоящия момент се извършва обследване на трафика и възможността светофарната уредба на бул. „Руски“ с ул. „Данаил Николаев“ да бъде координирана с тази на бул. „Шести септември“ и тя да заработи по одобрена сигнална програма“. Извършено ли е подобно обследване и какви са конкретните резултати от същото?

4. Предвижда ли Община Пловдив да въведе други мерки за справяне с проблема с шофирането с превишена скорост по бул. „Руски“ и ако отговорът на този въпрос е положителен, то какви ще са тези мерки и в какъв срок те ще бъдат въведени?

Очакваме отговор до следващата сесия на Общински съвет през юни 2024 г.

Още по темата:

Кметът крие документите за ремонта на бул. "Руски"

Безопасност на пешеходци и велосипедисти по ключови пътни артерии

Колко се оказа, че струват светофарите по бул. „Руски“?

ТРАНСПОРТ

Още от тази категория