Продължете към съдържанието

Питане относно
ремонта на
Хуманитарната
гимназия

Добромира Костова, Веселина Александрова, Тодор Токов, Александър Ракшиев

Днес на сесията на Общински съвет внесохме питане до кмета на гр. Пловдив с цел да разберем какво се случва с крайно спешния ремонт на сградата на училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Княз Александър I“

11 април 2024
Хуманитарната гимназия в Пловдив е паметник на културата от национално значение

Текстът на питането ни:


Сградата на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ е една от най-ценните сгради в гр. Пловдив и паметник на културата от национално значение. Освен нейната изключителна важност за историческото и културно наследство на града ни, тя е и дом на две хиляди ученици и преподаватели от две пловдивски училища.

През изминалата година в периода юли-декември по наши наблюдения бяха сменени 242 дървени прозореца и ремонтирани 3150 м2 фасада около тях. Към момента прозорците около входната врата и актовата зала не са сменени, както и не са сменени кръглите прозорци около централното стълбище.

Покривът не е ремонтиран и не са сменени улуците, което води до течове в някои класни стаи и до допълнително компрометиране на фасадата. Вътре в самата сграда продължава да има изгнил паркет, поддал гредоред, незатварящи се врати, деформирани и опасни стълби. Всичко описано представлява сериозна заплаха и риск за стотиците деца и преподаватели, които се помещават в сградата всеки ден.

Считаме, че всички думи колко ключов, важен и спешен е ремонтът на сградата са излишни. Сагата продължава вече прекалено дълго, докато всеки ден стотици деца биват излагани на риск, заради това, че се помещават в сграда със структурни и други проблеми. Във връзка с това, на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, молим да получим до следващата сесия писмен отговор на следните въпроси:

1. Какви точно ремонтни дейности са извършени и приключени към днешна дата и на каква обща стойност са фактурирани те?

2. По конкретно: на колко общо прозорци е сменена дограмата към днешна дата и на каква обща стойност е фактурирана тази смяна?

3. Колко още дограма следва да бъде подменена и на каква прогнозна стойност?

4. Има ли към днешна дата неизплатени фактури към фирмата изпълнител? Ако отговорът на въпроса е „да“ – то колко фактури са това и на каква обща стойност? Кога възнамерява Община Пловдив да разплати въпросните фактури?

5. Каква е прогнозната стойност на оставащите дейности по ремонта на сградата на гимназията до окончателното приключване на одобрения проект за ремонт?

6. Осигурено ли е цялостното финансиране по тази прогнозна стойност?

7. Ако отговорът на въпрос 6 е положителен, то в какви срокове и на какви етапи следва да се приключи окончателно целият ремонт?

8. Ако отговор на въпрос 6 е отрицателен, то какви стъпки смята да предприеме Община Пловдив, за да осигури необходимите средства за приключване на ремонта на сградата и в какви срокове?

Очакваме отговор до следващата сесия на Общински съвет през април 2024 г.

КУЛТУРА

Още от тази категория