Продължете към съдържанието

Докъде сме с развитието
на велотранспорта
в Пловдив?

Питане до кмета от Добромира Костова и д-р Веселка Христамян

След серия питания от граждани и сигнали до нашите приемни, отправяме питане до кмета на гр. Пловдив на тема настоящото състояние и планове за развитие на мрежата от велоалеи в града ни. 

8 септември 2020

Текстът на питането:

Уважаеми г-н Димитров,

Мрежата от велоалеи в Пловдив, изградена със общински средства и чрез финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2015 – 2017 г., е несъмнена придобивка за жителите и гостите на града със сериозен потенциал за развитие на устойчива градска мобилност.

Налице е, обаче, липса на публична информация относно правния статут на част от велоалеите, както и предвижданията на местната власт за поддръжка и изграждане на нови трасета. Във връзка с горното и предвид факта, че темата е от сериозен обществен интерес, молим на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет да получим писмен отговор в периода до следващото заседание на Общински съвет – Пловдив на следните въпроси:

1. Каква е дължината и конкретните трасета на изградените и въведени в експлоатация по изискуемия ред велоалеи?

2. Изградени ли са велоалеи, които не са въведени в експлоатация по надлежния законов ред?

3. Завършено ли е изграждането и въвеждането в експлоатация на велоалеята по бул. „Руски“ от бул. „Шести септември“ до пл. „Гарата“ и на велоалеята по бул. „Цар Борис III Обединител“ от Тунела до бул. „Христо Ботев“?

4. Ако отговорът на предишния въпрос е отрицателен, какви действия в тази връзка ще бъдат извършени от общината и в какъв срок?

5. Какви мерки са планирани през 2020 – 2021 г. за поддръжка на велоалеите, в т.ч. за възстановяване на маркировката на същите (напр. по възлови кръстовища)?

6. Планирано ли е изграждане на нови велоалеи до края на 2021 г. и по кои конкретни трасета?

ТРАНСПОРТ

ЗЕЛЕН

Още от тази категория