Продължете към съдържанието

Анализ на
промените
в Наредбата за
прием в първи клас

от Добромира Костова

Наближава много вълнуващ момент за всички родители на бъдещите първокласници за 2024 г. – електронното класиране за място в желаното пловдивско училище. С мен се свързаха няколко от тези родители с въпроси дали са се променили условията за прием и точкуването в последните години. Причината за тези въпроси е притенснението, че втори, трети и др. деца в семейството може би няма да получат място в училището, което са посещавали по-големите деца, тъй като родителите са забелязали промени в точкуването спрямо предни години.

12 април 2024

Електронният прием в първи клас на територията на Община Пловдив стартира през 2017 година с прием на първокласници през учебната 2017/2018 година ( за родените през 2010 година).

От тогава са се сменили няколко пъти условията и точкуването за прием, вкл. и по време на предния мандат, когато аз бях също общински съветник. С две думи очакванията на родителите, които се свързаха с мен относно различните условия за прием са оправдани. 

Направих необходимите проучвания и успях да изкарам систематизирано основните промени в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Явно комуникирането на тези промени към гражданите на Пловдив не е било на ниво, след като много родители не са запознати с тях.

Затова предлагам бърза справка на настъпилите промени:

  • Изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. – привеждане в съответствие с промените в изискванията на чл. 43 и чл.47 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, публикувани в ДВ бр.77 от 26.09.2017 г. Основната промяна е свързана с въвеждане на уседналостта.( Най-голямо предимство получават децата, които имат адресна регистрация на територията на района на училището, за което кандидатстват. Двата адреса – настоящ и постоянен, са равнопоставени. Най-много точки получават децата с адресна регистрация повече от 3 години спрямо момента на кандидатстване – те попадат в първа група. Във втора група са децата с адресна регистрация от 1 до 3 години спрямо подаването на заявление за кандидатстване, а в трета – тези с адресна регистрация до 1 година).

  • Изм. и доп. с Решение №80, взето с Протокол № 5 от 13.03.2019 г. – Като нов критерий е въведено предимство за децата, които имат брат/сестра до 12-годишна възраст, които са ученици в желаното училище. Независимо от адресната регистрация на тези деца, те се приравняват по точки на децата с адресна регистрация в района на училището повече от 3 години. Другият нов критерий е критерият за деца от семейство с повече от две деца до 18-годишна възраст. Въведено е предимство и за осиновените деца и децата, настанени в приемни семейства, които могат да ползват адресната регистрация на своите осиновители или приемни родители. Всички нови критерии са общи за цялата страна и са заложени в Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование (промени в ДВ бр. 48 от 8.06.2018 г. и ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.).

  • Изм. и доп. с Решение №29, взето с Протокол № 4 от 27.02.2020 г.- основната причина за измененията и допълненията е свързана с необходимостта от оптимизиране на работата на електронната система за прием. При подаване на заявленията за кандидатстване от родителите се посочват всички необходими данни (в т.ч. и данните за другите деца в семейството, които носят предимство), така че всички проверки да бъдат изтеглени при кандидатстването, вместо при записването. С промяната се избягват възможни грешки при подаване на данните от родителите и процесът на записване е улеснен. Това изисква изменения и допълнения в заявленията за кандидатстване и записване.

  • Изм. и доп. с Решение №50, взето с Протокол №6 от 07.03.2023 г. – добавен нов критерий за децата, които завършват предучилищното си образование в детските градини, прилагащи Монтесори педагогика. За тях се предвиждат допълнителни 2 точки, ако родителите желаят децата им да продължат образованието си в паралелките, работещи по Монтесори. Другата промяна в критериите е свързана с адресната регистрация на децата. При смяна на адреса (настоящ или постоянен), когато последният и предходният адрес са в района на едно и също училище, се взема под внимание регистрацията на предходния адрес за определяне на уседналостта. Това се прилага само за променени адреси през последните 3 години, които определят точките за класиране. Тази последна промяна е в съответствие с приетите изменение в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, публикувани в ДВ бр.69 от 2022 г.
Отново обръщам внимание, че системното и безконтролно презастрояване на Пловдив, на което сме свидетели в последните години води до все по-сериозно задълбочаване на проблема с недостига на места в детските ясли, градини и училища.

УПРАВЛЕНИЕ

Още от тази категория