Продължете към съдържанието

Нов ПУП за
терена на Парка

Oт Добромира Костова
От вчера получавам много запитвания от граждани по повод информацията, че е бил обявен нов ПУП, свързан с терена на парка в парк „Отдих и култура“. На базата на оскъдното количество документи, които успях да разгледам и проуча, успях да оформя лично мнение за случващото се.
19 юли 2023
Проект на ПУП-ПРЗ за парка в Парк "Отдих и култура"

Към момента фактите са: 

– това е ПУП от частен характер, подобен на 90% от ПУП-овете, които се процедират в града. Такъв тип ПУП не се гласува от Общински съвет и информация за него не достига до общинските съветници или до комисията УТЖП към Общински съвет

– такъв тип ПУП се внася от частния собственик и се допуска със заповед на кмета. Обявява се само на заинтересованите страни (съседи/собственици на имота/имотите). С две думи в града ни постоянно се процедират ПУП-ове от Общината, за които научават (ако научат) само съседи/собственици на имотите

– съответно и само заинтересованите страни могат да възразяват по закон ( по реда на чл. 215 от ЗУТ). Такъв е случаят и с въпросния ПУП. Заинтересованите страни по него са само МВР (заради имота на Изтрезвителя) и Общината като единствени съседи на терена

– по същество този ПУП слага вътрешна граница в самия имот и го разделя на 2 части (голяма и малка) и отделя имота на МВР

– параметрите на застрояване не се променят спрямо ситуацията към момента на приемане на Общия устройствен план миналата година. С две думи – опасността терена да бъде застроен е същата, каквато беше миналия ноември – на 30%, с кинт 0,8, 12 метрови сгради и „увеселителен парк“

– без да мога да съм сигурна (тъй като нямам представа какви са плановете на собственика), от това разделяне на имота мога да предположа, че се залагат основите на бъдещо застрояване в малката част, а голямата се отделя с цел да бъде продадена на Общината на каквато и баснословна/непазарна цена се „споразумеят“. Отварям скоба, че е възможно с този ПУП пазарната стойност на терена да скочи

– или пък застрояване в голямата и продажба на малката. Може и застрояване и в двете

– въпреки всички обещания на кмета, че ще преговаря за закупуване на целия парк, фактът, че е позволил той да бъде разделен с този нов ПУП за мен е ясен знак, че поне една част от него няма да се закупува от Общината

– така или иначе беше ясно, че кметът само проформа „преговаря“ и че онази „комисия“ е прах в очите на хората, заради което ние от ДБ от самото начало я бойкотирахме

– ако кметът наистина имаше желание Общината да придобие терена и той да стане парк, то нашето (на ДБ) предложение да се процедира частично изменение на ОУП, да се отреди терена за озеленяване и да се тръгне по процедура на отчуждаване щеше да мине. Но не мина. Не мина и подобното предложение на гражданската инициатива

Това е горе долу като коментар от мен към момента. Оставяме си твърдо на позицията от миналата година, че отреждането на терена трябва и може да е само „за озеленяване“ и че само процедура по отчуждаване ще защити публичния финансов интерес.

Без значение какви вратички и дупки са открили в закона и сбърканата ни съдебна система и как са си го изсмукали от пръстите да го „наредят“ така, че да избягат от отреждане „за озеленяване“, фактите са:

1. От над 100 години там винаги е било парк.

2. Парка беше откраднат от пловдивчани, така както беше откраднат Панаира.

3. Има императивна забрана в закона да се сменя предназначение на терени, където има вече реализирано парково строителство.

ПУП за терена от 2001 г.

РЕШЕНИЯ

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ

Още от тази категория