Продължете към съдържанието

Какво е развитието
по проекта за
подобряване качеството на атмосферния въздух?

Питане до кмета от Добромира Костова

Следя от години действията на Община Пловдив по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) по ОПОС и за съжаление не виждам особен прогрес. Именно този липсващ прогрес е причината да отправя поредното питане по темата въздух.

17 ноември 2020

Ето и текстът на самото питане:

Относно

Развитието по обществени поръчки, обявени като част от програмата на Община Пловдив за подобряване на КАВ

Уважаеми г-н Димитров,

Зимният отоплителен период започна и жители на гр. Пловдив веднага ми сигнализираха за рязкото влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Причините за това ежегодно и сезонно влошаване на КАВ са комплексни и многобройни, но все пак е ясно, че основният проблем по това време на годината е битовото отопление на твърдо гориво и отделяните като следствие от него фини прахови частици (ФПЧ).

Към изключително тежките здравословни последици от вдишването на ФПЧ, трябва да добавим и скорошните научни изследвания, че чистотата на въздуха пряко влияе върху способността на човешкия организъм да се справи с вируса Covid 19. Към момента гр. Пловдив е в челните позиции по брой заразени и брой загинали от Covid 19, както и е в челните позиции в класациите на градове с най-замърсен въздух в ЕС. Връзката между тези два печални факта не е случайна.

Във връзка с горното и предвид факта, че темата е силно свързана със здравето на пловдивчани, моля на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет да получа писмен отговор в периода до следващото заседание на Общински съвет – Пловдив на следните въпроси:

1. Планира ли Община Пловдив да обяви нова обществена поръчка за техническа помощ за подготовка на инвестиционни мерки по проект „Мерки за подобряване на качество на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битово отопление.

2. Ако отговорът на въпрос № 1 е положителен – в какъв срок ще се случи това и как ще бъдат преодоляни пречките, които доведоха до прекратяване на предната обществена поръчка, видно от решение № 19РОП-91(5)/26.05.2020 г. на Община Пловдив?

3. Aко отговорът на въпрос № 1 е отрицателен – какви следващи мерки планира Община Пловдив да предприеме като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС?

4. Към настоящия момент продължава ли Община Пловдив да приема заявления за подмяна на уреди за отопление на твърдо гориво по проекта?

5. На какъв етап е обработката на вече получените заявления?

6. Има ли постъпили индикативни оферти по обществената поръчка за „Разработване на методика за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на Община Пловдив“, срокът за подаване на които изтече на 31.08.2020 г.?

7. Ако отговорът на въпрос № 6 е положителен – в какъв срок се очаква да приключи процедурата по избор на изпълнител на поръчката и съответно кога се очаква да започне нейното изпълнение?

8. Ако отговорът на въпрос № 6 е отрицателен – в какъв срок се очаква да бъде обявена нова преработена обществена поръчка за „Разработване на методика за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на Община Пловдив“?

9. Доколкото първия проектен етап по проект „Мерки за подобряване на качество на атмосферен въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битово отопление“ изтича на 31.05.2021 г., а по същия следва да бъдат реализирани девет категории дейности, има ли забавяне по изпълнението на заложените дейности според предварително договорения график с финансиращия орган по ОПОС?

10. Какво е конкретното изпълнение на всяка една от деветте категории дейности към настоящия момент?

 

 

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория