Продължете към съдържанието

Отчет на
дейността ми
през март 2024

Oт Добромира Костова

През месец март 2024 взех участие в две редовни сесии на Общински съвет Пловдив, две заседания на Председателски съвет, шест заседания на комисиите по Екология, Устройство на територията и жилищна политика и Култура и туризъм. Проведох десет работни срещи с представители на администрацията на Община Пловдив и районните кметства, свързани с различни теми, по които работя в момента. Проведох десетки разговори и срещи с граждани, представители на читалища и други местни учреждения, които ме потърсиха в приемната ми. Започнах работа по няколко казуса в резултат на тези срещи. С колегите от ППДБ внесохме максималния брой питания до кмета (4), които се полагат на политически представена група за месец. Изготвих няколко предложения и заявления за достъп до информация и документи.

1 април 2024

Проектът за почистването на Марица

Внесох искане до дирекция „Екология“ на Община Пловдив за предоставяне на изготвения от тях проект за почистване на р. Марица. Сега, когато Община Пловдив е пред подписване на договор за почистване на реката, отново този проект е на дневен ред.

Миналия мандат спряхме няколко пъти опитите на кмета да заобиколи законите и да възложи почистването без конкурс за много милиони. Освен това настоявахме да се изработи със специалисти и учени проект, на базата на който да се извърши почистването. С две думи – не става въпрос само да се избере честно изпълнител на почистването, а също така и после този изпълнител да работи правилно, за да не изрови реката безразборно, да не наруши баланса на биоразнообразието и да внимава по отношение на естествената растителност. Слушали сме легенди, че такъв проект съществува, само че не сме го виждали нито ние, нито широката общественост. Честно казано аз имам съмнения относно неговото качество. И фактът, че още не съм го получила, въпреки внесеното от мен официално искане и проведените разговори по темата със зам. кмета по Екология и началника на кабинета му, е притеснителен. Продължавам да следя и работя по темата и съм в контакт с природозащитни и браншови организации, които имат отношение към темата.

Река Марица следва да бъде почистена по прецизен проект, изготвен от специалисти

Предложение за именуване на улици с имена на жени 

По повод Международния ден на жената изготвих мотивирано предложение за именуване на улици с имена на жени, което внесох заедно с колегите съветници от ППДБ до кметовете на всички райони на Пловдив. 

В следващите линкове слагам някои интервюта, които дадох по темата и линк към повече поддробности за предложението ни:

Предлагат улици, площади и училища в Пловдив да носят имената на значими българки
Съветници предлагат 6 улици да бъдат кръстени на известни жени

Акценти от работата ми в комисии

Като акцент от работата ми в комисиите по Екология, Устройство на територията и Култура и туризъм мога да отбележа отрицателното становище, което внесох по отношение на предложението за кмета на град Пловдив да се смени предназначението на 600 кв.м. от публична общинска собственост на частна такава. Притесненията ми са, че смяната на вида собственост сваля степента на защита, която един терен има по отношение на своето озеленяване. Въпреки че нямам притеснения, че смяната на собствеността ще доведе до застрояване на точно този терен, за мен логиката на действията трябва да е обратна на това, което се случи. А именно вместо да се обръща собствеността на зелени площи от публична на частна общинска собственост, за да бъдат приобщени към терен за религия и култура, трябва терените за религия и култура да стават публична общинска собственост, тъй като те, както и зелените площи са терени за широко обществено ползване. На председателски съвет гласувах точката да не влиза в дневния ред на сесията, с мотива, че Община Пловдив трябва да измени предложението така, че собствеността под църквата да стане публична общинска собственост.

Повече за казуса с ПУП-а в Западен четете тук:

Съветниците дадоха 600 кв. м. зелени площи на Митрополията

Като част от комисията по Култура и туризъм бях включена в работната група, която ще преглежда постъпилите идеи за трансформация на бившата сграда на БНБ, част от инициативата „Трезор за идеи“. Предстои официалното потвърждение и когато то се случи ще разкажа повече за плановете ми поркай проекта. Повече за инициативата „Трезор за идеи“ тук:

Интериор на бившата сграда на БНБ

Работа със ЗДОИ

Взех участие в проучване относно практиките и възможностите, които предлага Закона за достъп до обществена информация за осветляването на казуси и успешно приключване на проекти, по които съм работила в годините. 

Обобщение на участието и интервю може да чуете тук:

 

Как достъпът до информация „осветли" скритата приватизация на Панаира, почистването на Марица и редица други важни казуси на Пловдив

Внесени питания до кмета на гр. Пловдив

Според правилника на Общински съвет всеки съветник има право да внесе максимум едно питане на сесия, а максимумът възможен за политически представена група в съвета е две питания на сесия. Затова често с колегите от групата работим заедно по питанията, които внасяме. Питанията, в които взех участие през март 2024 може да разгледате в долните линкове: 

Повреденото сграфити на сградата на АМТИИ

Въпреки че по правилник и според ЗМСМА кметът е длъжен да отговори на питане на общински съветник до следващата сесия, целият март не получихме отговор на питането ни от края на февруари относно появилата се ограда на Небет тепе. 

Самото питане тук:

Казуси в район Северен 

Проведох няколко продуктивни срещи и разговори с администрацията на район Северен по повод  казуси, за които бях сигнализирана от граждани.

Казусите са разнообразни и включват облагородяване на междублокови пространства и зелени зони, проблеми с канализацията, сметосъбирането и сметопочистването, ремонти в детски градини, проверки на строителни книжа, казуси с блокирани тротоари от строителни дейности и др. 

Кметство "Северен"

Казуси с материалната база на читалища в Северен и Южен

Паралелно работих по два идентични казуса, за които бях потърсена от служители от две читалища в Северен и Южен. И двата казуса касаят имоти на читалищата, както и подобрение и ремонт на материалната им база. 

В хода на разговорите ми с експертите установихме някои проблеми в категоризацията на читалищата на територията на град Пловдив. В следващите месеци възнамерявам да работя с колегите съветници и дирекция Култура към Община Пловдив за подобряване на методиката, по която се работи. 

Изоставена сграда на читалище "Георги Търнев" в Кършияка, която има нужда от ремонт
Изоставени постройки в двора на читалище "Христо Ботев -1905" в Кючюк Париж, които имат нужда от премахване

Описаните теми и казуси в тази публикация не изчерпват изцяло дейността ми през март 2024, а по-скоро дават произволни моментни снимки от месеца. Подробен отчет по казуси обикновено давам на хората, които са се свързали с мен по конкретната тема. 

За повече подробности по описаното в тази публикация може да се свържете с мен на dobromira@kostova.bg или да разгледате и други публикации в този блог.

ОТЧЕТ

Още от тази категория