Продължете към съдържанието

Отчет на
дейността ми
през април 2024

Oт Добромира Костова

През месец април 2024 взех участие в две редовни сесии на Общински съвет Пловдив, две заседания на Председателски съвет, три заседания на комисиите по Екология, Устройство на територията и жилищна политика и Култура и туризъм. Взех участие като панелист в първата по рода си конференция „Спорт за здрава планета“, както и в още две събития на тема градско земеделие и правата на жените в дигиталното пространство. Проведох шест работни срещи с представители на администрацията на Община Пловдив и районните кметства, свързани с различни теми, по които работя в момента. Проведох десетки разговори и срещи с граждани, представители на читалища и други местни учреждения, които ме потърсиха в приемната ми. Започнах работа по няколко казуса в резултат на тези срещи. С колегите от ПП-ДБ внесохме три питания до кмета. Изготвих няколко предложения и заявления за достъп до информация и документи.

1 май 2024
Снимка: BG Бъди активен

Оградата на „Небет Тепе“ е незаконна 

И през месец април групата на ПП–ДБ продължихме да търсим отговори на въпроса как и защо се появи ограда на „Небет Тепе“. След като не получихме отговор от кмета на нашето питане, се обърнахме към Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

Отговорът, който получихме от НИНКН, е категоричен: ограда не е одобрявана от тях. Съответно тя е незаконна. С официална позиция настояхме за незабавно премахване на оградата, като призоваваме кмета Димитров да предприеме необходимите стъпки за изпълнение на препоръките на НИНКН и Министерството на културата.

Още по темата:

Официалното становище на НИНКН и МК е, че оградата на Небет тепе е незаконна

Kметът мълчи относно съгласуването на поставената ограда на комплекса „Небет тепе“

Питане относно съгласуването на поставена ограда на комплекса "Небет тепе"

Работна среща за почистването на Марица

С колегата Тодор Токов присъствахме на работна среща със зам. кмета по Екология, служители в Община Пловдив, представители на фирмата изпълнител, както и представители на екологични организации и държавни институции.

Положителните аспекти от срещата:

– след като вдигнахме шум миналия месец, че почистването следва да се извърши по проект, изготвен от специалисти, за да не станем свидетели на касапска дейност, изровена река, унищожена ценна растителност и нарушено биоразнообразие се оказа, че новото ръководство в дирекция Екология се е разровило и е открило всичко налично вече при тях. Проект (протокол) има наличен още от 2022 г. и вече е изкаран от чекмеджетата. 

– проектът е изработен от сдружения като Зелени Балкани и БДЗП, т.е. има шанс почистването наистина да се случи професионално, ако се следват предписанията му

И ето отрицателните аспекти:

– проект има, но въпреки сериозното ни настояване, не изглежда, че той ще бъде включен в пълната му цялост като част от договора на фирмата изпълнител

– не получих задоволителен отговор на въпроса кой ще контролира на терен дейностите

Извод: налице бяха всички предпоставки (най-накрая след години ходене по мъките) реката да бъде почистена професионално, само че липсват последните, ключови стъпки:

– сигурността, която ще бъде постигната, ако проектът стане част от договора за почистване. Оставаме на положение устни обещания, че ще се ползва проекта, добри намерения и никаква юридическа защита, ако стане проблем или гаф.

– сигурността, която ще бъде постигната, ако бъде въведен ефективен механизъм на контрол на дейностите

В момента тече първата фаза по почистването.

Докладът на Зелени Балкани изрично казва, че нищо по остров Адата не трябва да се премахва

Работна среща със заместник кмета по Култура и туризъм

С колегата Веселина Александрова проведохме работна среща със заместник кмета по Култура и туризъм Пламен Панов и други представители на дирекция Култура към Община Пловдив.

Основната тема на срещата беше читалищната дейност на територията на града и как могат администрацията и Общински съвет да съдействат по-добре на читалищните съвети и да подпомагат дейността на читалищата.

Обсъдихме различни варианти на нормативно уреждане на взаимодействие между Общината и читалищата, когато се касае за ремонт и поддръжка на сградния фонд, в случай, че той е общинска собственост.

Концертната зала на Читалище "Христо Ботев -1905" се нуждае от сериозен ремонт, а цялата сграда има нужда от подобрения за енергийна ефективност

Питане относно ремонта на Хуманитарната гимназия

Ще има ли пари да се довърши и колко качествен е ремонтът на Хуманитарната гимназия в Пловдив, дом на 2000 ученици и учители?

С колегите от ПП-ДБ изразяваме своите сериозни опасения относно качеството и графика на ремонта на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив, която е паметник на културата от национално значение.

Притесненията ни са основани на факта, че сградата е дом на две хиляди ученици и преподаватели от две пловдивски училища и изисква спешно внимание. Въпреки направените подобрения, остават много неизпълнени дейности, които включват прозорци, фасада, стълби, покрив и състоянието на вътрешните помещения. Всеки ден стотици деца и преподаватели са изложени на риск в сграда със структурни и други проблеми, а яснота дали ще има пари да се довърши ремонтът и кога ще се случи това няма.

За съжаление, към днешна дата отговор на питането ни няма, въпреки, че кметът трябваше да отговори до края на април. 

Самото питане тук:

Питане относно ремонта на Хуманитарната гимназия

Сградата на Хуманитарната гимназия е паметник на културата от национално значение

Бюджетните прогнози на новия Димитров са като на стария Димитров

Един от най-важните моменти през изминалия месец беше разглеждането и гласуването на сесия на бюджетната прогноза на Община Пловдив за следващите две години. С колегите работихме по анализа на прогнозата, предложена от заместник кмета по финанси Женя Петкова. Влязохме в сериозен дебат с нея по време на разглеждането прогнозата на комисии и по време на заседанието на Общински съвет.

В мое изказване в зала за пореден път изразих позицията ни, че имаме съмнение, че с тази си прогноза Община Пловдив се опитва да скрие от пловдивчани бъдещи разходи в голям размер. И че това е причината да критикуваме рязкия спад на декларираните разходи, а не че критикуваме принцпно намаляването на разходите в Общината.

Позицията на групата на ПП-ДБ за бюджетната прогноза:

Бюджетните прогнози на новия Димитров са като на стария Димитров

Димитров 2 е като Димитров 1

Участие в  международната конференция „Спорт за здрава планета“

Взех участие като панелист в конференцията „Спорт за здрава планета, която се проведе в Пловдив и беше посветена на устойчивите практики в спорта. Ако трябва да цитирам организаторите на форума: „Конференцията постави основите за диалог и сътрудничество между различните заинтересовани страни, стремящи се към реализацията на Европейската зелена сделка и целите за устойчиво развитие.“

Темата на панела в който взех участие беше „Сътрудничество за промяна – Защо различните сектори трябва да се обединят за устойчиво бъдеще?“. Представих гледната точка на представител на местната власт, като част от моята презентация включи примери от дейността ми на общински съветник като узаконяването на велогаражите на територията на гр. Пловдив, проекта за свързаност на велоалеи и новата ни инициатива за отключване на училищните дворове извън учебно време.

Пълна информация за събитието може да получите от сайта:

Конференцият “Спорт за здрава планета”

Снимка: BG Бъди активен

Участие в международен форум по градско земеделие

Взех участие в международен форум по градско земеделие, който се проведе в Белград в 18-20 април и беше посветен на успешните техники и общински политики в тази все повече набираща популярност в Европа и света практика като способ за борба с климатичните промени.

Повече по темата написах в отделна публикация:

Участвах в международен форум за градско земеделие

Моменти от събитието за градско земеделие

Анализ на промените в Наредбата за прием в първи клас

Работих по казус свързан с Наредбата за прием в първи клас на територията на Община Пловдив. Бях сигнализирана от родители относно приема и притесненията им, че след направените промени се ощетяват деца, желаещи да посещават училище в съседен на прилежащия им район. Направих необходимите проучвания и успях да изкарам систематизирано основните промени в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. 

Още по темата тук: 

Анализ на промените в Наредбата за прием в първи клас

Казуси в район Северен 

Продължавам да работя с администрацията на район Северен по казуси, за които бях сигнализирана от граждани. 

Казусите са разнообразни и включват облагородяване на междублокови пространства и зелени зони, проблеми с канализацията, сметосъбирането и сметопочистването, ремонти в детски градини, проверки на строителни книжа, казуси с блокирани тротоари от строителни дейности и др. 

Инициирах подписка сред гражданите на няколко съседни улици с искане за ремонт на проблемна зона на ул. „Николай Хайтов“. Подписката беше внесена и получихме положително становище от заместник кмета на район Северен, че ще могат да се стартират ремонтни дейности. 

Част от улица "Николай Хайтов" се нуждае от ВиК ремонт

Анализ на промените в наредбата за прием в първи клас

Може би останахме неразбрани на тема пешеходната зона по Христо Г. Данов

Сега, както и винаги, оставам твърдо на позицията, че Пловдив трябва да разширява пешеходините си пространства. Но това трябва да се случва по определените в закона процедури.

Групата на ГЕРБ в Общински съвет се опита да ни вкара в популистко говорене и предизборни дебати по време на обсъждането на предложението на кмета Стаменов за пешеходизация на част от ул. „Христо Г. Данов“. Стигна се дори и до сексистки изказвания от най-високата трибуна на града. Целта на всичко беше да се прикрие факта, че Стаменов се притеснява от обществената реакция и решава да се скрие зад нищо не значещо решение на Общински съвет.

Не знам кой разбра (но поне като минах по диагонал заглавията по медиите май не е станало ясно), но дефакто на сесията НЕ се взе решение част от Христо Г. Данов да стане пешеходна зона. Прие се нещо без правна стойност и без задължаващ характер. Във всеки един момент може да бъде забравена цялата идея или да се каже „ми то не става“.

Ако бяха приели предложената от нас формулировка на решение, която целеше спазване на процедурите, правилен ред на действие и законосъобразност, тогава можеше и да кажем „ще има пешеходна зона“. И нещата да не останат до фаза ПР и/или популизъм.

И докато ГЕРБ прие нищо не значещо юридически решение, за да угоди на своя районен кмет от ГЕРБ, изигра невероятна сцена само минути по-късно, за да бламира абсолютно редовно и правно-обосновано решение, предложено от районен кмет на ПП-ДБ. Стотици хора ще продължават да живеят без адрес и без лесен начин да викнат Бърза помощ, защото по-важно за ГЕРБ е да използва Общински съвет за популизъм и политически войни, вместо за да помага действително на хората и да не ги лъже.

Тук позицията на групата на ПП–ДБ относно предложението на Стаменов за пешеходизация на част от ул. „Христо Г. Данов“:

Относно предложението за пешеходизация на част от Христо Г. Данов

Снимка: "Под тепето"

Описаните теми и казуси в тази публикация не изчерпват изцяло дейността ми през април 2024, а по-скоро дават произволни моментни снимки от месеца. Подробен отчет по казуси обикновено давам на хората, които са се свързали с мен по конкретната тема. 

За повече подробности по описаното в тази публикация може да се свържете с мен на dobromira@kostova.bg или да разгледате и други публикации в този блог.

ОТЧЕТ

Още от тази категория