Продължете към съдържанието

НОв ПУП за ул. "Кукуш",
без да е ясна съдбата
на Бетонния мост

от Добромира Костова, с приложена експертиза от арх. Тереза Колева

Отново наблюдаваме прибързана и недомислена работа в дирекция „Устройство на територията“. Изработен е ПУП–ПУР за района между жп-линиите на Сточна гара и ул. „Кукуш“ без в него да е съобразена съдбата на Бетонния мост. Планирано е движението, без да се знае как ще се захожда към евентуален нов мост на мястото на Бетонния мост, нито как ще се организира движението, ако бъде решено мост изобщо да няма.

9 септември 2021


Процедурни хватки и мешаница между нов и действащ ОУП

След разговор, който проведох с изпълняващия длъжността главен архитект на гр. Пловдив арх. Ахрянов преди десетина дни, стана ясно, че неговите надежди са новият Общ устройствен план на Пловдив да бъде приет на предварителен проект още средата на септември, т.е. всеки момент. В тази връзка, може би не е било толкова необходимо да се бърза с плана на ул. „Кукуш“ и да се правят гимнастики и да се измислят процедурни хватки, за да се придвижи плана.

Дефакто какво е станало: кметът е издал заповед за допускане изработването на ПУП-ПУР, с която е спрял и всички действащи планове, в частта им касаеща регулацията и територията на улиците „Бачо Киро“ и „Кукуш“. Това означава, че всички устройствени планове, вкл. и действащият към момента ОУП спират действие и е задвижена процедура по едновременна промяна на ПУП-ПУР и ОУП за територията. Новото трасе ще бъде отразено в новия ОУП, тъй като официално има подадени данни към проектанта за това. Технически едновременното им процедиране, както е видно не е съвсем едновременно, същевременно може би е било излишно, впредвид факта, че новия ОУП е вече на фаза готов предварителен проект.

Наблюдаваме за пореден път некоординирани действия, за които вероятно ще се даде някое оправдание от типа „не знаем какво ще се случи с новия ОУП“ и „трябва да бързаме заради НКЖИ“. Фактите са, обаче, че е необходимо да се планира и работи наистина в дългосрочен план, за да спрем да бъдем свидетели на недомислени и неработещи проекти от типа на кръговото до Водната палата и много други. Проектът на НКЖИ не е от вчера и е обсъждано неведнъж, че промените в ОУП е хубаво да се случат преди да да започне модернизацията на жп-трасето. А не да се върви отзад -напред, както е случаят в момента. 


Прави се транспортен план, преди да е ясно какво ще стане с Бетонния мост


Има транспортно-комуникационен план към ПУП-ПУР и той, разбира се, е свързан с проекта на НКЖИ за модернизацията на жп-възел Пловдив. Според анализа, който направихме на този транспортно-комуникационен план, сме на мнение, че ще сме свидетели на блокиране на градското автомобилно движение в посока север – юг, защото над линията има само 3 пресичания, които се ползват много интензивно и едно от тях е Бетонният мост. Затова, като спасително решение идва това предложение да се измести трасето на улицата 2 клас от ул. „Бачо Киро“ по ул.“Кукуш“ и ул. „Кукуш“ да поеме цялото движение от ул. „Македония“ от и към северната част на града и да се влее във възел „Родопи“ по възможно най-бърз начин. Колко ще сработи това решение не знаем, защото в документацията няма транспортен анализ, няма и схема на засегнатия пътен възел „Родопи“, който се натоварва допълнително от това ново включване.

Ако този план не сработи и се окаже, че няма да има мост – тогава ще сме свидетели на абсолютен транспортен хаос. 

Уважени ли са възраженията на хората?

Има възражения, които пише че са уважени, но като прочетем какво искат всъщност хората от общината и как са били „уважени“ тези искания, оставаме с впечатлението, че всъщност исканията не са уважени. Хората възразяват  срещу планираното премахване на дървесна растителност. Трябва да се отбележи, че това премахване ще е главно на младите тополи по северната част на ул. „Кукуш“, които някой е засадил вероятно да попречи на проекта. В случая тополите по няколко причини не са подходящи за градска среда, най-вече защото с времето стават опасни и е добре да се подменят с друго видове. Въпреки това, обаче, оставяме с впечатление от приложената документация, че възраженията на хората срещу проекта не са уважени. 


Бързата работа – срам за майстора

Моето мнение е че това е най-евтиното и най-бързото решение и затова са избрали него. За евтиното е сигурно, тъй като очевидно е работено в посока минимално количество отчуждавания. Разбирам намерението на Община Пловдив да пести средства и да свива разходите, само че, когато това става за сметка на недалновидни и неработещи решения, това пестене не е може би добра идея. Очевидно е необходимо да се помисли повече върху този план, да се изчака приемането на промените в ОУП и най-вече да се изчака решението за Бетонния мост. Всяка дейност преди това ще излезе всъщност скъпа на пловдивчани.

Ще настоявам днес по време на комисията УТЖП ПУП-ът да бъде върнат за корекции и да не бъде допуснат за сесия в този му вид.

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още от тази категория