Продължете към съдържанието

Развитие с казуса "Карловска" и НИНКН

от Добромира Костова

Получихме отговор от НИНКН на нашето искане за обявяване на ул. „Карловска“ за групов паметник на културата. 

18 aвгуст 2020

Писмото е стандартен отговор, който съдържа основно информация за правната рамка, под която попада нашия казус. Завършва с предложение от страна на НИНКН да ни изпратят проект за договор по чл. 6, ал. 5 от Наредба № 3 от 10 юли 2019 за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности.

След проведени проучвания и консултации с юристи за естеството на този договор и след като получих съгласието на останалите членове на нашата инициативна група, връщаме отговор на НИНКН, в който изявяваме желание да получим проект за договора, описан по-горе. 

Изглежда, че процедурата ще бъде бавна и тежка, но всички сме на мнение, че трудът и усилията си заслужават. „Карловска“ заслужава защитен статут.

Ул. „Карловска“ преди ремонта

КУЛТУРА

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още за ул. "Карловска"

Още от тези категории