Продължете към съдържанието

Питане относно
съгласуването на
поставена ограда
на комплекса
"Небет тепе"

От Йоно Чепилски, Владимир Славенски, Веселина Александрова, Веселка Христамян, Добромира Костова
Внасяме питане до кмета на гр. Пловдив на сесията на Общински съвет на 29 февруари 2024 г. относно появилата се наскоро ограда на Небет тепе. Прозрачността по темата е от ключово значение и се надяваме отговорите на въпросите ни да внесе така необходимата яснота по казуса.
28 февруари 2024
Поставената наскоро ограда в комплекса "Небе тепе"

Поставянето на ограда от ок. 50 метра в един участък на Небет тепе предизвика сериозен негативизъм в обществото. А слабата комуникация на Общината по темата доведе до ситуация, в която в публичното пространство се появиха и верни и откровено неверни твърдения или предположения. Стигнахме и до фейк мемета и масова фейсбук истерия, която игнорира много налични медийни публикации по темата, становища от обществени обсъждания и др.

 

Границата между истина и неистина се разми. Дори хората, които следим процесите отблизо през годините, присъствали сме на обществените обсъждания и т.н. почнахме да се питаме това или онова вярно ли е или не.


Официалното наименование на проекта е „По крепостните стени на Филипопол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

Текстът на питането ни:

Небет тепе е едно от днешните шест тепета, запазили се до наши дни, около които е построен град Пловдив. Заедно с Джамбаз тепе и Таксим тепе формира Трихълмието, днес по-известно като „Старинен Пловдив“. Археологическият комплекс „Небет тепе“ с признат за паметник на културата от национално значение. В същото време Небет тепе е едно от емблематичните места на Пловдив и една от любимите дестинации за разходка както на пловдивчани, така и на гостите на града.

Поради тази причина и във връзка с появилите се около 26.02.2024 медийни публикации относно извършваните дейности по реставрация и експониране на тепето, и на основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, искаме да поставим следните въпроси:

1. C кое разрешение на НИНКН се регулира изграждането на преградно съоръжение (ограда) на Небет тепе и къде ще е разположена тя? Моля да се предостави копие от решението.

2. Предвижда ли се изграждането на други заграждения на Небет тепе в рамките на проекта? Ако да, как и къде ще са разположени?

3. Предвижда ли се да има режим на достъп до тепето? Ако да, какъв е предвиденият часови диапазон?

4. В своя пресконференция на 26.02.2026 г. споменавате, че за следващите пет години не се предвижда въвеждането на такса за достъп. Обмисляно ли с въвеждането на такса по принцип и ако да, какви са мотивите за това? Има ли вероятност след петата година да се въведе такса за вход?

Считаме, че отговорите на въпросите ще внесат прозрачност по темата и затова молим за отговор в законоустановения срок.

Очакваме отговор до следващата сесия на Общински съвет през март 2024 г.

КУЛТУРА

КУЛТУРА

УПРАВЛЕНИЕ

Още от тази категория