Продължете към съдържанието

МЕГАЗАЕМ без реформа на харчовете обрича града на
застой, мръсен въздух
и задръствания

Позиция на групата на Демократична България в ОбС-Пловдив

Повече от година и половина след началото на мандата, местната управа предлага ново задлъжняване на хазната в размер на 113 млн. лв. След анализ на публично известната концепция, Демократична България – Пловдив застава твърдо срещу предлагания дългосрочен дълг в този му вид. Нашето убеждение се основава върху три основни аргумента – липса на визия за развитието на града в средносрочен и дългосрочен план и хаотичен и необоснован избор на проекти.

11 май 2021

Мегазаем без концепция за развитие на Пловдив

Местният стратегически документ, който предопределя градското развитие на Пловдив се нарича План за интегрирано развитие на общината. Ръководството на Общината наруши Закона за регионално развитие и не прие такъв план. Именно в този документ се определят приоритетните проекти за Пловдив в резултат на избрани зони за въздействие и стратегическа визия за града. Нещо повече – в резултат на определените приоритетни проекти за Пловдив, общината може да получи голямо европейско финансиране за всеки един от тях. Намираме за напълно погрешно, нецелесъобразно и недалновидно чрез заемни средства да финансираме проекти, които буквално след 6 месеца могат да бъдат финансирани с европари. Намираме за погрешен и подхода да финансираме проекти със заемни средства в размер над 100 млн. лв. без Пловдив да има обсъден и приет План за интегрирано развитие на гр. Пловдив.

Мегазаем без реформа на харчовете

Да вземаш заем без да си реформирал харчове е запазена марка на лошите управленци. Ние не отричаме заемите като инструмент за ускорено развитие на града, но ги намираме за напълно неправилни, при условие че над 50% от бюджета на община Пловдив отива за разходи и заплати и издръжка на партийно зависима, непрофесионална и аналогова администрация.

Мегазаем за неприоритетни проекти

На първо място, предложените проекти включват странна комбинация от строителство на улици и булеварди, предлагано от десетилетие насам, закупуване на оборудване за общински предприятия и изграждане на такава туристическа инфраструктура, която не е приоритетна за града. Голяма част от идеите вече бяха представени през декември 2019 г., като оттогава липсва каквото и да развитие или търсене на други форми на финансиране като оперативни програми на Европейския съюз, безвъзмездна помощ от правителството или собствени приходи. Посочено е финансиране от Фонда за градско развитие, като така е игнорирано Решение на Общински съвет от декември 2019 г. за преговори с Европейската инвестиционна банка за кредитна линия със срок на погасяване на дълга до 25 години, гратисен период от 7 години и лихвен процент отново под 1.

Над 80 % от поетия дълг се предлага да бъде усвоен за изграждане, ремонт и реконструкция на пътни артерии, което демонстрира липсата на визия за развитието на Пловдив като зелен, мобилен и устойчив град. Както е посочено в Генералния план за организация на движението, за всяко паркомясто се конкурират между 3 и 8 автомобила в различните райони, а задръстванията със всяка изминала година стават все по-тежки. Разбирането, че с построяването на нова пътна инфраструктура тези проблеми ще се решат е напълно погрешно. Статистиката от множество градове в Европа, Северна Америка и Австралия, събирана и анализирана в продължение на десетилетия, ясно сочи, че новите пътища водят единствено до увеличаване на моторизацията сред населението и влошаване на транспортния хаос.

Мегазаем без решение на проблемите с транспорта и градската среда

Единственият начин да се разреши проблеми с трафика и мръсния въздух е като се стимулира ползването на обществен транспорт, колоезденето и придвижването пеша. Предвид сравнително компактните размери и липса на голяма денивелация, придвижването с автомобил в Пловдив е далеч от необходимо в ежедневието, но за целта следва да се инвестира в алтернативи. В проекта за поемане на нов дълг липсват средства за изграждане на нови велоалеи или за ремонт на тротоарните настилки в града, които от години са в плачевно състояние. Не се предвижда създаване на общинско транспортно предприятие или закупуване на електрически автобуси, независимо че подобни публични заявки са налице поне от година.

В проекта за изменение на Общия устройствен план категорично е посочено, че единствено трамвайния транспорт е в състояние да осигури бърза и надеждна връзка между центъра на Пловдив, кварталите и крайградските зони. Със съжаление установяваме, че между проектите не се включват изготвяне на анализи и проучвания за подходящи трасета на трамвайните линии и не са предвидени средствата, необходими за бъдещи отчуждения по трасетата.

Мегазаем без анализ на ползите и вредите

На следващо място, общината не е предоставила информация защо е решено да се инвестира именно в посочените 12 проекта. Липсват изчисления, статистически данни и оценки на ползите и вредите, които да аргументират например избора да се извърши разширение на бул. „Марица – север“ пред завършването на бул. „Северен“ или ремонта на бул. „Голямоконарско шосе“, които проекти са оставени „във фризера на обещанията“. За част от обектите (реконструкция на ул. „Кукуш“, изграждане на нов мост над р. Марица и др.) дори не е изготвена изискуемата по закон проектна документация, което означава, че посоченото завършване до края на 2024 г. е крайно пожелателно, доколкото тепърва предстоят редица административни процедури и провеждане на обществени поръчки с евентуално обжалване на резултатите.

Неясно е защо липсва предвиждане изграждането на ново съоръжение над ЖП линиите на мястото на Бетонния мост, който предстои да бъде съборен до година-две.
В презентациите бегло и неаргументирано се представят и проекти на стойност почти 11 млн. лв., които трудно могат да се определят като ключови за развитието на града – включително изграждането на многоетажен паркинг за крайно недостатъчните 191 автомобили и рехабилитация на подлеза до „Баня старинна“. Необяснима е стойността на включения проект за Туристически информационен център – 1.3 млн. лв., а още по-необяснимо е защо същият е включен за финансиране повторно, след като с Решение на Общински съвет Пловдив от юли миналата година вече е поет дългосрочен дълг за проекта „По крепостните стени на Филипопол“, в който се включва и изграждането на посетителски център. Смятаме, че насочването на средства към възстановяване на улиците в Тютюневия град или превръщането на зоната около ул. „Карловска“ в ново културно средище би довело до дългосрочни ползи за туризма и устойчивото градско развитие, които не са отчетени.


В същото време предвид липсата на проектна готовност за голяма част от представените обекти, повечето от които улици, които не носят дългосрочна полза за жителите на града, неясно е защо липсва изграждането на 50-метров плувен басейн. Припомняме, че същият е на етап избран изпълнител, сключен договор с него и спряно с анекс изпълнение поради липса на финансиране. Стойността е 12.7 млн. лв. с ДДС. Това несъмнено е проект, който ще носи не само ползи за здравето на пловдивчани, но и пари в бюджета.

От съществено значение е, че от документите към общественото обсъждане не става ясно какви дългове има да изплаща Община Пловдив в момента и дали новите задължения ще доведат до увеличение на местните данъци и такси. Администрацията предвижда вземането на дълг не в началото на мандата, а почти към средата на същия, което означава, че за реализацията на утвърдените проекти и изплащане на дълга след изтичане на гратисния период ще отговаря следващите кмет и администрация. За пореден път не се анализира крайно необходимото свиване на разходите за издръжка на общинската администрация и общинските предприятия, които възлизат на близо 75% от годишния бюджет на общината.

От “Демократична България” сме убедени, че трябва да има различна стратегия за управление на Пловдив, която да донесе така нужната дългосрочна промяна. Плановете на управниците обаче са застинали в удобно безвремие, което ни обрича да продължаваме да живеем в среда с ниско качество. Предложението за поемане на нов дълг обаче би довело единствено до увеличаване на ползването на автомобили, влошаване на качеството на въздуха и изхарчване на милиони без ясна цел, поради което общинските съветници от ППГОС „Демократична България“ няма да го подкрепим.

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория