Продължете към съдържанието

Колко получават общинските съветници
на Пловдив?

От Добромира Костова
Колко получават общинските съветници на Пловдив? Една от местните граждански организации повдига тази тема за съветниците на „Демократична България“. За нас прозрачността в разходването на публичните финанси винаги е била задължителна, затова мога да споделя колко получавам аз лично.
7 юни 2022

Правилата за всички съветници на Пловдив са еднакви.

Сумата се формира от:

  • Възнаграждение спрямо участието на всеки съветник в заседания на съвета и в
    комисиите, т.е. заплащането е на брой участия в заседания. Заседанията не могат да бъдат повече от 2 за месеца и комисиите също са най-много 2. Заплатата не може да е повече от 38% от председателя на съвета

 

  • Разходите за дейността на съветниците – също до 40% от заплатата на председателя на съвета. Ако съветникът няма никакви разходи, общината не възстановява нищо. Сумите се възстановяват след представен финансово-счетоводен документ за извършения разход.

 

За какво правим разходи?

Консултираме се с експерти, възлагаме им задачи за изготвяне на проекти на предложения, становища, поддържаме приемни, информираме широката общественост за нашата дейност, срещаме се с граждани, обработваме сигнали, отзоваваме се на сигнали, изискваме информация от общинската администрация, подготвяме официални питания и анализираме отговорите, които често водят до следващи питания или конкретни предложения и действия и т.н. 

На базата на правилника съм получила следните суми (заплата и възстановени разходи) от началото на мандата:


Добромира Костова (30 месеца) – средно по 590.71 лв. заплата на месец и по 301.23 лв. възстановени разходи за дейността.

ФИНАНСИ

Още от тази категория