Продължете към съдържанието

Питане за плановете
на Общината за
кино Космос

Питане от групата на Демократична България в ОбС-Пловдив
Демократична България следи с повишено внимание действията на Община Пловдив по казуса кино „Космос“. Само преди 3 седмици беше гласуван Бюджет 2020, където има заложени средства за изготвяне на технически проект за реконструкцията на емблематичната за града ни сграда. Въпросът е ще остане ли така положението?
4 март 2020

Във връзка с медийни публикации в последните дни, че Общината смята да пренасочи въпросните средства към други проекти и да изостави ремонта на киното, внасяме на следващата сесия на Общински съвет – Пловдив питане към кмета със следните въпроси:

1. Планира ли Община Пловдив да отклони към други проекти гласуваните от Пловдивски общински съвет в рамките на Бюджет 2020 целеви средства за изготвяне на технически проект за реконструкция на кино „Космос“?

2. Ако отговорът на въпрос 1. е положителен – поради какви причини е настъпил този обрат в плановете на Общината и към кои пера смята администрацията да насочи средствата за изготвяне на технически проект за кино „Космос“, гласувани в Бюджет 2020

3. Ако отговорът на въпрос 1. е отрицателен – има ли Община Пловдив изготвен план – график за изготвяне на техническия проект за реконструкция на кино „Космос“ и в рамките на какъв период се очаква този проект да бъде готов?

4. Води ли Община Пловдив комуникация с арх. Абаджиев и спечелилите провелия се миналата година конкурс архитекти, които трябва да работят по проекта? Ако да – кога и как се провеждат срещите, отворени ли са те за граждани и къде може да се намери предварително информация за дата и час на провеждане на тези срещи, както и в последствие информация как са протекли те?

5. Има ли проблем с авторските права върху проекта кино „Космос“ и ако да – какъв е точно проблемът и какво се прави, за да бъде той отстранен?

Продължение на 4 август 2020 г
Отговор на питането беше получен след 5 месеца и може да бъде прочетен тук. Отговорът не беше задоволителен за мен, защото Общината междувременно беше направила официален опит да отклони средствата за кино „Космос“ чрез официално внесено предложение, което не срещна одобрение в Общински съвет и съответно не мина. Така че само заради нашата намеса парите останаха целево насочени по предназначение за 2020 г., без, обаче Общината видимо да има план или идея как да продължи работата по този толкова важен за културата на града ни проект.

КУЛТУРА

Още от тази категория