Продължете към съдържанието

За отношението
към жените на работното им място

От Добромира Костова

Миналата седмица с колегата Веселина Александрова станахме обект на коментари на тема нашата външност от председателя на групата на ГЕРБ в Общински съвет (отбрани моменти във видеото долу).

30 април 2024
Пускане на видеото
Без значение какво всеки влага в отбелязването на 1 май, мисля, че утрешният ден е подходящ момент да се обърне внимание върху един от многото аспекти, касаещи труда на жените. И по-конкретно отношението към жените на работното им място и в работна среда.
 
След последвалата размяна на реплики на сесията, в една от паузите, поканих господата от ГЕРБ да дойдат с мен на следващата конференция, посветена на равнопоставеността на жените в обществото и в работна среда. Повече от ясно е, че много още трябва да се говори и обяснява в Пловдив, за да стигнем поне едно средно европейско ниво.
 
В политиката, както във всяка работна среда, дейността на една жена трябва да се измерва с нейния интелект, умения и постижения, а не с външния й вид. Просто и ясно.
 
Няма значение дали коментарите за външността са положителни (комплимент) или отрицателни (обида). Забележка върху външния вид на жената намалява доверието в нея и затвърждава вредни стереотипи. Отвлича се вниманието от съществени въпроси и поддържа култура на сексизъм.
 
Коментари за външния вид подкопават принципите на равенство и уважение, които са от съществено значение във всяко демократично общество.

Жените на работното им място са поставени пред достатъчно предизвикателства и без да им се налага да търпят обективизиране. Нека се съсредоточим върху техните идеи, лидерски качества и принос към публичното говорене. Нека насърчаваме среда, в която всички хора се оценяват по заслуги.

УПРАВЛЕНИЕ

Още от тази категория