Продължете към съдържанието

Възразяваме срещу
инсталацията за
горене на гуми
в Пловдив

От Генади Кондарев и Добромира Костова

Преди малко изпратих до РИОСВ Пловдив моето възражение срещу проект за изгаряне на автомобилни гуми в Пловдив, за който е насрочено обществено обсъждане УТРЕ от 11 ч. на Кукленско шосе 15. Възражението беше изготвено от Генади Кондарев, който е познат отдавна в професионалните среди на експертите по чист въздух в България.

28 декември 2023

Вече няколко пъти коментираме, че червената лампа светна в мига, в който научихме, че има насрочено обществено обсъждане в любимия на всички замърсители период между Коледа и Нова година. С очакването, че запразнилите граждани ще го пропуснат. Не се получи. Още по-червена стана лампата, след като установихме, че не е спазен законовия срок за насрочване на обсъждането.

Нашите възражения (засега) към доклада за оценка за въздействие върху околната среда на проекта:

1. Кратки срокове за обсъждане в празничен период

2. Общи твърдения за спазване на законови граници, без достатъчна конкретика

3. Неспецифично разглеждане на замърсяването с частици PM10 и PM2.5

4. Липса на изчисления на общите емисии и отпадъци

5. Неяснота относно управлението на опасния отпадък

Възнамерявам да присъствам на обсъждането утре и да изискам допълване на доклада за въздействие с нужната информация и осигуряване на разумни и законови срокове за информиране и включване на гражданите.

Едва ли е нуждно отново да напомним на гражданите, че Пловдив е на челните места в Европа с най-замърсен въздух. Жалко, че трябва да си припомняме този тъжен факт и по време на празници.
Редакция: преди малко РИОСВ отмени общественото обсъждане и прати инструкции към инвеститора да спази процедурите. Една малка победа за гражданското общество! Продължаваме да работим по случая и да следим развитието му.

ЧИСТ

ВЪЗДУХ

Още от тази категория