Продължете към съдържанието

СТАНОВИЩЕ по проект на
График за движение
на влаковете
(ГДВ)
за 2021 год.

Съвместна работа с Гражданска инициатива За обществен и релсов транспорт
Защо всеки европейски град има регионални влакове, а Пловдив няма? Как да пътуват пловдивчани до работните си места в икономическите зони? Как да се справим с тежките задръствания в Пловдив и периферията, които допринасят за влошаване на качеството на атмосферния въздух и причиняват стрес на всички участници в движението Обръща ли се достатъчно внимание на ежедневно пътуващите както от Община Пловдив така и от БДЖ?
31 август 2020

На всичките тези въпроси ние от Зелено движение в Пловдив не намираме адекватни отговори и затова предприехме действия.

Наскоро подадох в БДЖ (с копие до Община Пловдив) становище по проекта на „График за движение на влаковете (ГДВ) за 2021 год.“ 

Идеята ни беше (разбира се), че всички в Пловдив и околностите на Пловдив се нуждаем от по-адекватно разписание. Защо ни е това по-адекватно разписание? Защото за нас е най-важно наличието на влакове, удобни за работещи и ежедневно пътуващите.
Железопътният транспорт е най-екологичният и най-икономична форма на обществен транспорт, с най-нисък въглероден отпечатък.

Приоритизирането на работещите и ежедневно пътуващите ще даде огромна полза за околната среда и качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за генерално подобряване на качеството на живот по следните причини:

• намалява използването на автомобили от ежедневно пътуващите от и до работното място;

• намалява запрашаването от МПС, задръстванията и отделяните газове като всичко азотен диоксид (NO2) и ФПЧ;

• намалява се трафика и задръстванията на основни пътни артерии;

На картите долу – предложихме на БДЖ адекватни регионални линии за достъп до ключови точки на града от всяко предприятие в околността.

Надявам се догодина пловдивчани да дишаме по-чист въздух…

ТРАНСПОРТ

ЗЕЛЕН 

Още от тази категория