Продължете към съдържанието

градоустройство

Добромира Костова е председател на постоянната комисия „Устройство на територията и жилищна политика“ към Общински съвет – Пловдив през мандат 2019-2023 и заместник-председател на същата комисия през мандат 2023-2027.

от работата в общински съвет - пловдив

ОЩЕ ТЕМИ