Продължете към съдържанието

градоустройство

Добромира Костова е председател на постоянната комисия „Устройство на територията и жилищна политика“ към Общински съвет – Пловдив

ОЩЕ ТЕМИ