Продължете към съдържанието

Годишен отчет
на общинските съветници на “Демократична България”

Отчет на групата на ДБ в ОбС - Пловдив за периодa от 11.11.2019 г. до 11.11.2020 г.

Какво постигнахме в първата година от своя мандат?

В по-голямата част от дейността си работим като екип, като сме се придържали към предизборните си приоритети за законност, прозрачност и по-добро качество на живот за всички пловдивчани. Годината ни постави в необичайни обстоятелства на здравна и политическа криза, но независимо от това предложихме решения и търсихме път за реформа в управлението на града ни.

30 ноември 2020

Как работи Общинският съвет в Пловдив?

Общинският съвет (ОбС) в Пловдив се състои от 51 общински съветника, представители на 7 политически формации и независими, разпределени както следва: ГЕРБ – 17 съветника., БСП – 7 съветника, Съюз за Пловдив – 5 съветника, „Кауза Пловдив“ – 5 съветника, Земеделски съюз “Александър Стамболийски” – 5 съветника, ВМРО (БНД) – 3 съветника, нечленуващи в група – 5 съветника. 

Групата на общинските съветници от “Демократична България” се състои от 4 съветника:  Веселина Александрова, Йордан Иванов, Добромира Костова и Веселка Христамян. Председател на групата в ОбС е Веселина Александрова.

Председател на ОбС – Пловдив е Александър Държиков, представител на ГЕРБ. Всяка от останалите политически формации излъчва по един заместник-председател, като от групата на Демократична България това е Йордан Иванов. Групата разполага с технически секретар – Милена Найденова.

Общинският съвет заседава два пъти в месеца – в сряда/четвъртък и за една година има общо проведени 20 сесии, някои от които са били отворени за публиката, а други поради ограничения, породени от Ковид – 19 пандемията, останаха затворени. Поради пандемичната ситуация бяха отменени 3 сесии.

От септември 2020 г., заседанията на общинския съвет се излъчват на живо на страницата на общинския съвет във Facebook.

Общинският съвет е сформирал 12 постоянни комисии, като общинските съветници от Демократична България участват в 11 от тях, без комисия по “Образование, наука, вероизповедание“.

Представители на Демократична България оглавяват две от постоянните комисии. Д-р Веселка Христамян е председател на комисията „Здравеопазване и социални дейности“, а Добромира Костова е председател на комисията „Устройство на територията и жилищна политика“.

Ето по какви теми работихме и какво постигнахме:

Градоустройство и транспорт

Снимка: Анастас Търпанов

 • Водихме непрекъсната битка с презастрояването, като отбивахме всеки опит да се приемат подробни устройствени планове (ПУП), които не отговарят на съвременните представи за урбанизъм и градско развитие, съдържат неясни или незаконосъобразни елементи, или предвиждат унищожаване на зелени площи. Внесохме предложения за преработка на ПУП на „Пета градска част“, заради отнети зелени площи, определени за озеленяване според действащия Общ устройствен план (ОУП), като тези предложения бяха приети от общината. Същото сторихме и с плановете за кварталите „Захарна фабрика“ и „Тодор Каблешков“, но за съжаление тези наши предложения не бяха приети от вносителя на проектите. Наложи се да стигнем до обжалване пред областния управител на плана за “Захарна фабрика“ и като резултат няколко зелени зони в района запазиха предназначението си.

 

 • По думите на дългогодишни общински съветници – за първи път предвижданията на ПУП се обсъждат подробно и аргументирано по време на комисии и сесии на ОбС – Пловдив. Това е принос на групата на Демократичната България, която прекрати порочната практика ПУП да бъдат „одобрявани на сляпо“ и без необходимите дискусии.

 

 • Участвахме във вътрешни работни срещи през месец февруари 2020 г. по представянето на проекта за изменение на ОУП, заедно с Община Пловдив и проектантите на плана.

 

 • Организирахме среща между проектантите на ОУП и комисията по „Устройство на територията и жилищна политика“. По думите на проектантите, които са създали над 10 ОУП за различни градове в страната, за първи път са получили внимание от комисия към общински съвет.

 

 • Проведохме независимо обществено обсъждане на проекта за изменение на ОУП на Пловдив и внесохме предложение от 17 страници и 50 точки, базирано на мнения на експерти и становища от неправителствени организации, получени по време на обсъждането. Дадохме глас на гражданите и професионалните гилдии на Пловдив, и се вслушахме в техните предложения.

 

 • На ниво комисия спряхме предложението за намаляване срока на безвъзмездно управление на археологически комплекс „Небет тепе“ от безсрочно на 10 години. Запазихме Небет тепе за безсрочно управление от Община Пловдив.

 

 • Осветлихме противоречието между постигнатото съгласие по време на обществено обсъждане за Небет тепе и последвалата обществена поръчка, която предвиждаше ограждане на тепето. Не се съгласихме Небет тепе да бъде оградено и недостъпно за гражданите.

 

 • Подкрепихме с експертиза пловдивчани в районите Южен, Северен и Тракия в техни локални казуси, свързани със застрояване на междублокови пространства и зелени площи. Съдействахме с достъп до документи от общинските архиви.

 

 • Внесохме питане по казуса със строежа зад Юбилейния блок в кв. Кючук Париж и продължаваме да подкрепяме засегнатите граждани в техния опит да установят незаконосъобразността на действията, довели до извършване на строителство в междублоковото зелено пространство.

 

 • За сесия на ОбС изготвихме подробна визуализация на имоти, които общината предвиждаше да продаде в началото на 2020 г. Така успяхме да предотвратим продажбата на имоти в междублокови пространства, както и имот, предвиден за училище. Няколко месеца по-късно общината стартира процедура по кандидатстване за средства от държавния бюджет за изграждане на училище в „спасения“ парцел. С нашите усилия на това място може да бъде построено общинско училище.

 

 • Успяхме да спрем намерението на Община Пловдив да отклони заложените в бюджета за 2020 г. целево средства за изготвяне на технически план за реконструкция на кино „Космос“. Внесохме питане, което да изясни на какъв етап е казуса с ремонта на знаковата сграда и как местната администрация смята да работи със спечелилото конкурса за реконструкцията архитектурно бюро.

 

 • Внесохме питане за плановете на Община Пловдив за развитие на велотранспорта, състоянието на велоалеите и проблемите, свързани с въвеждането в експлоатация на конкретни трасета.

 

 • Внесохме становище по проекта на График за движение на влаковете за 2021 г. за гр. Пловдив, като насочваме усилия да подпомогнем по-добро сътрудничество между общината, БДЖ и НКЖИ.

Здраве, социална дейност и екология

Снимка: „Капитал“ от материала „Кислородният отряд на Пловдив“

 • Активни сме в борбата за подобрение качеството на атмосферния въздух. Отправихме питане със 17 въпроса, които да изяснят предприетите от общината мерки за справяне с проблема.

 

 • Остро се противопоставихме на годишния отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 г., който не представяше реалната ситуация в Пловдив. Представихме позиция и инициирахме сериозна дискусия в ОбС, в резултат на което проведохме среща с дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

 

 • На тази среща предложихме набор от мерки, сред които въвеждане на нискоемисионни зони, създаване на консултативен общински съвет, подаване на данни за качеството на въздуха в реално време и др. Постигнахме съгласие за провеждане на информационна кампания за чистотата на въздуха при учениците от 3 клас в пловдивските училища.

 

 • Данните за чистота на въздуха на гражданската инициатива AirBG.info ще бъдат достъпни на интернет страницата на Община Пловдив по наше настояване и с наше съдействие.

 

 • Съдействали сме на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив с експертиза и по други казуси, след тяхна изрична молба.

 

 • Подкрепихме Съюза на ландшафтните архитекти и тяхната идея да се създаде Дирекция „Зелена система“ в общината, която да ръководи грижата за дробовете на града ни. Проведохме редица срещи в районните кметства с цел да получим подкрепа за създаването на такава дирекция.

 

 • Направихме предложение за промяна на правилника за ин витро процедури, което беше прието. Така се увеличи персоналната сума за безвъзмездна помощ на всяка двойка с репродуктивни проблеми от 1000 на 2000 лв.

 

 • Направихме предложение за включването на представител на Асоциацията на зъботехниците като част от жури в конкурса за определяне на изпълнител на зъботехническа дейност към социален дентален кабинет, заплащана от Община Пловдив. Предложението беше прието и организацията получи своето легитимно представителство.

 

 • Във връзка с управлението на епидемиологичната обстановка, отправихме конструктивни предложения като приоритетно тестване за Ковид-19 на 10% от денталните лекари в Пловдив. Зададохме питане за планираните от общината мерки за справяне с епидемията, готовността на лечебните заведения, начина на организиране на здравните услуги,  обезпечаването на персонала и осигуряване на консумативи за общинските лечебни заведения. По този начин насочихме и подпомогнахме Общинския щаб за справяне с Ковид-19.

 

 • По наша инициатива се включихме в дейността на Областния щаб за организация на спешна и болнична помощ.

 

 • Подкрепихме гражданските действия срещу замърсяване на въздуха в с. Труд в резултат на дейността на централата за производство на биогаз. В момента функционирането на централата е спряно от РИОСВ – Пловдив.

 

 • Внесохме питане за условията и начина на хранене на учениците в изнесените класни стаи. Като резултат, учениците от училище „Кочо Честименски“ получават доставка на храна.

 

 • Внесохме питане за пътните маркировки и обезопасяване пред училищата на бул. ”6-ти септември”. В следствие, са възстановени и обезопасени 2 места за пресичане и са обновени маркировките пред някои училища, което допринася за безопасното пресичане на учениците.

 

 • Проведохме 4 срещи съвместно с председателите на съсловните организации на лекарите и на денталните специалисти, и представители на общината, за да представим предложение за създаване на център за промоция на здравето.

 

 • Съдействахме по множество питания на граждани до районните кметове относно запазване или премахване на дървесни видове, както и поддържане на детски площадки. Изпратените отговори са препратени на гражданите.

 

 • Проведохме срещи с граждани, потърсили съдействие по социални, битови и екологични въпроси,  както и по теми, свързани с неизпълнение на задължения на общината за озеленяване и поддръжка на инфраструктура. Въпросите на гражданите изпратихме до Община Пловдив, районните кметства и други отговорни институции, като някои от тях получиха отговори.

Конкурси, проекти, прозрачност 

Снимки: Анастас Търпанов

 • Внесохме предложения за изменения на Правилника на ОбС, гарантиращи повече прозрачност на работата му – заседанията на ОбС да се излъчват на живо онлайн, питанията към кмета и отговорите да станат публични, да се направи достъпна информация за поименното гласуване на общинските съветници и предварително да се представя на интернет страницата на общината дневния ред на заседанията, заедно с материалите към точките от дневния ред.

 

 • Предложихме ОбС в ситуация на обявено извънредно положение да работи онлайн чрез наличните платформи за дистанционна конферентна връзка. Предложението ни е частично прието – заседанията на постоянните комисии се провеждат онлайн и до днес.

 

 • Възразихме срещу намерението за поемане на дългосрочен общински дълг от 120 млн. лв. в началото на 2020 г., поради липсата на ясен план за разходване на средствата.

 

 • Спряхме приемането на промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги, които щяха да са незаконосъобразни, защото не бе изтекъл необходимият срок за обществено обсъждане.

 

 • Предложихме на Община Пловдив да й дарим мобилно приложение, с което гражданите да получават директно на телефоните си съобщения и обявления от общината, информация за ремонти, търгове, конкурси и актуални събития, както и да могат да участват в анкети и допитвания на Общината. Изявихме готовност да се осъществи и безплатно обучение на служителите, които ще работят с приложението. Кметът отказа дарението.

 

 • Участвахме в обществено обсъждане на Интегрирания воден проект за Пловдив и взимане на дългосрочен заем. Внесохме предложение за периодична, публична оценка на ефекта от извършените реконструкции по ВиК мрежата върху инфилтрацията на подпочвените води, като очакваме отговор.

 

 • Възразихме срещу назначаването на главен архитект без конкурс, защото законът изисква конкурс и тази процедура следва да се проведе с участието на представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България.

 

 • Внесохме становище по Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Пловдив, с което се противопоставяме на предложението да се продават общински имоти на инвеститори без търг или конкурс.

 

 • Внесохме в Министерство на културата предложение за изменения в Закона за закрила и развитие на културата. С тях целим премахване на възможността директори на общински и регионални културни институти да бъдат назначавани за неопределено време като временно изпълняващи длъжността и по този начин да се заобикалят изкисванията за конкурс.

 

 • Остро се противопоставихме и публично повдигнахме проблема с назначаването на директор на Общински институт Старинен Пловдив без конкурс, както изисква законът. Поискахме от кмета провеждане на конкурс и той пое ангажимент да го проведе, но до момента това не се е случило.

 

 • Спряхме непрозрачния конкурс за управител на Комплексния онкологичен център.

 

 • Разкрихме кое е отговорното лице, подписал документите за приемане на извършени дейности по транспортния проект. Принудихме властта да говори за този проблем и да търси решение. Разкрихме и спряхме в зародиш идеята да се купят автобуси на превозвачите, като след наше противопоставяне кмета се отрече от идеята.

 

 • Предложихме намаляване на броя на кметовете в Пловдив – от 9 на 5.

 

 • Изпратихме питане за функционирането на общинския наказателен паркинг и възможността за въвеждане на удобен начин на заплащане на глоби и престой. Впоследствие беше монтиран POS терминал.

 

 • Внесохме питане за състоянието на доброволно формирование „Пловдив 112“. В резултат се запазиха условия за участие и се спря масово напускане на членове след смяната на ръководството.

Култура и културно наследство

 • Внесохме предложение ОбС със свое решение да препоръча на Управителния съвет на фондация „Пловдив 2019“ да спре отворена покана „Наследство“, която съдържаше редица неприемливи за културните оператори условия. Решението бе единодушно прието от ОбС, което беше прецедент, но Управителния съвет на фондацията не се съобрази с него.

 

 • Поискахме по-висок процент от бюджета да се предвиди за култура, предизвикахме разговори с ресорния заместник – кмет и постигнахме съгласие, че наредбата за културния календар следва да претърпи промени.

 

 • Имаме избран свой представител в Контролния съвет на Общинска Фондация „Пловдив 2019“. След като не бе допуснат да присъства на заседание на Управителния съвет, внесохме проект за изменение на учредителния акт на фондацията, уреждащ изрично правомощията на членовете на Контролния съвет, включително присъствие на заседанията на Управителния съвет и достъп до информация. Проектът беше приет и учредителният акт бе изменен.

 

 • В позиция срещу предложения бюджет за 2020 г. предложихме повече средства за инвестиции с възвръщаемост, реформа на администрацията и увеличаване на финансите за култура и опазване на културно-историческото наследство на Пловдив.

 

 • Инициирахме създаването на гражданска инициатива за обявяването на ул. „Карловска“ за групов паметник на културата. От името на гражданите отправихме искане до Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата за стартиране на процедурата и работим съвместно с тях по самата процедура. Благодарение на нашите усилия и натиск, общината промени плановете си да асфалтира улицата в рамките на изпълнение на Водния проект и така стогодишната паважна настилка беше запазена.

 

 • Настояхме да се сключат договори със спечелилите финансиране културни оператори по отворена покана на фондация „Пловдив 2019“, които щяха да бъдат оставени без средства заради пандемията. Настоявахме за спешни мерки, преодоляващи правната несигурност за културните оператори в града.
Гласувахте ни своето доверие да бъдем вашия глас в Общинския съвет в Пловдив като единствената опозиция в общината, видно от думите на самия Здравко Димитров. Ние, четиримата общински съветника от Демократична България Пловдив ще продължим да искаме и отстояваме Пловдив да се превърне в модерен, устойчив и зелен град за всички свои граждани. Поставяме си задача през следващата година от нашия мандат да придвижим работата на Общинския съвет с още една стъпка напред в бъдещето, където чрез прозрачност и дигитализация гражданите могат пряко да участват в решенията, касаещи всички нас.

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория