Продължете към съдържанието

Планът за циркулация
на Гент

Oт Добромира Костова

Наскоро имах служебен ангажимент, по време на който избрах да направя кратка презентация на Плана за циркулация на град Гент в Белгия, основните му характеристики и какви резултати са отчетени след неговото прилагане. Много често в моята практика избирам да дам точно този пример за това как правилно може да се управлява трафик в град, подобен на Пловдив. 

15 август 2023
Отварям скоба да кажа, че точно примерът на Гент е оформил с времето цялостното ми разбиране и философия на тема модерно и правилно управление на трафика. Един успешен проект, който вече се прилага в много различни европейски градове.

Презентацията

Пускане на видеото

А тук с няколко думи основните характеристики:

Планът за циркулация на Гент, известен още като „Circulatieplan“, е инициатива за управление на трафика и градска мобилност, реализирана в град Гент, Белгия. Той стартира на 3 април 2017 г. като опит за справяне със задръстванията, подобряване на качеството на въздуха и подобряване на цялостната градска среда.

Основните характеристики на Плана за циркулация на Гент включват:

Зона без автомобили:

Центърът на град Гент беше превърнат в зона, до голяма степен свободна от автомобили. Частните превозни средства са ограничени за движение в рамките на вътрешния околовръстен път, който обхваща историческото ядро ​​на града. Целта е да се създаде по-благоприятна за пешеходците среда, да се намалят задръстванията и да се направи центърът на града по-привлекателен за пешеходци, велосипедисти и ползватели на градския транспорт.

Еднопосочно движение:

Планът въведе модел на еднопосочно движение за няколко улици в центъра на града. Това има за цел да рационализира трафика и да намали конфликтите между превозни средства, пешеходци и велосипедисти.

Повишен фокус върху устойчивите видове транспорт:

Планът за движение в Гент насърчава използването на велосипеди и обществен транспорт. Инфраструктурата за колоездене беше подобрена и планът включи по-добри връзки с обществения транспорт, за да направи тези опции по-привлекателни и достъпни.

Система за разрешителни за моторизирано движение:

В определени райони на центъра на града беше въведена система за разрешителни за жители, фирми и посетители, които изискват достъп с лични превозни средства. Това помага за регулиране на трафика и гарантира, че само съществените пътувания се извършват в рамките на зоните с ограничен достъп.

Пешеходни зони:

Няколко улици бяха определени като пешеходни зони, което ги направи изключително достъпни за пешеходци и велосипедисти. Това повишава безопасността и комфорта на хората, които се разхождат и карат велосипед в центъра на града.

Наблюдение и корекции на трафика:

Планът беше въведен на етапи и неговото въздействие върху потока на трафика, задръстванията, качеството на въздуха и други фактори беше внимателно наблюдавано. При необходимост бяха направени корекции за фина настройка на плана и оптимизиране на неговите ефекти.

Като цяло планът за движение в Гент представлява амбициозно усилие за прекрояване на моделите на градска мобилност и създаване на по-пригоден за живеене и устойчив градски център.

Резултатите: вижда се, че се е подобрило качеството на живот на жителите и посетителите чрез намаляване на шума, замърсяването и задръстванията, като същевременно се е увеличило драстично използването на устойчивите видове транспорт.

ТРАНСПОРТ

ЗЕЛЕН

Още от тази категория