Продължете към съдържанието

Предложение за
извършване на
проверка на дейността на
фондация Пловдив 2019

3 декември 2022

Днес внесохме предложение до Общински съвет Пловдив за приемане на решение, според което Общинският съвет възлага и задължава Контролния съвет с искане да извърши проверка по организацията и ефективността на дейността на Фондацията и на следващата сесия да даде становище и доклад. Констатациите ще послужат за надграждане на експертизата и капацитета на Фондацията с цел устойчивост на проекта „Пловдив ЕСК 2019“. Затова считаме, че е наложително да дефинираме проблемните точки от начина на работа на Фондацията, за да се прецизира учредителния акт и за предприемане и на други действия за успешна дейност на Фондацията занапред.

Фактите днес: Към настоящия момент не е ясен съставът на Управителния съвет на Фондация Пловдив 2019. От публични данни разбираме, че поне двама от членовете на УС са си подали оставките и не участват в заседанията на Управителния съвет от началото на годината. Техните оставки обаче не са стигнали до Общински съвет Пловдив. Едновременно с това в учредителния акт на Фондацията съществува хипотеза, по силата на която, ако член на УС пропусне три поредни заседания без уважителни причини, неговото участие в управителния орган се прекратява.
Липсват публични протоколи от проведени заседания на Управителния Съвет, което покрива още повече ситуацията около Фондацията в мъгла.

Още от тази категория