Продължете към съдържанието

Сключваме
договор с НИНКН
за "Карловска"

от Добромира Костова
Инициативната група за обявяване на ул. „Карловска“ за групов паметник на културата получихме проект за договор, който да сключим с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Сключването на този договор е ключов етап в процеса и огромна крачка напред. С този договор дефакто започва същинската работа по „локализирането и установяването на основната видова принадлежност и видовата принадлежност на съставните елементи“.
18 юли 2021
 
Ако трябва да обясня най-простичко ситуацията – нашата група е възложителят в този договор. Като възложител, ние се задължаваме да съдействаме с всякаква документация и информация, физически достъп за фото-заснемане и др., необходими за обследването, както и да поемем разходите по въпросните дейности. НИНКН е изпълнителят, който ще извърши обследването и оценката и същинското вписване (дай боже) в регистъра на недвижимите културни ценности.
 
Този договор аз лично го чакам да ни го пратят от миналия септември. С постоянство, напомняне и най-вече със сериозното съдействие на Манол Пейков, той вече е факт. В един момент с Манол даже направихме кратка презентация, която имаше сложната задача с много малко думи и текст да събере в едно огромното количество информация за ценността на „Карловска“ и опасността, на която тя е изложена. Презентацията беше за министъра на културата и неговите заместници.
 
Получихме проектодоговора на 8 юни 2021 г. и част от задачата ни беше да попълним т.нар. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 към Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности. 
 
Попълването на приложението и заснемането на обектите отне известно техническо време и днес вече имаме оплектована цялата документация, готова да поеме своя път към НИНКН. 
 
Основната част от Приложение 1 беше написана от Теодор Караколев, журналист и изследовател на историята на архитектурата в Пловдив и страната. Теодор е запознат в много голяма дълбочина с историята и архитектурното богатство на ул. „Карловска“ и неговата експертиза е от огромно значение за целия процес по актуването на улицата за групов културен паметник.  

Към Приложение 1 изпращаме снимки и визуализации на обекти по улицата, както и на цялата улица. Изпращаме и снимки на някои стари документи и карти, които имат отношение към историята на улицата. Част от снимките бяха направени специално с дрон от фотографа Иван Попов. Сметнахме, че е необходимо да се види ясно от птичи поглед как улицата е вървяла по права линия директно към центъра през несъществуващия вече мост над р. Марица и дефакто е била централна улица в града.

Повече снимки може да се видят в галерията:

Срокът по договора е три месеца след като преведем сумата, необходима да покрие разходите по проекта, които НИНКН е изчислила на 400 лв, които смятаме да съберем от дарения.

КУЛТУРА

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още за ул. "Карловска"

Още от тези категории