Продължете към съдържанието

Захарна фабрика

В битката срещу презастрояването сезираме областния управител

На 30.06.2020 г. групата на Демократична България в Общински съвет – Пловдив внесохме искане до областния управител да се произнесе по Решение 153 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – Пловдив, с което се прие ПУП-ПР на кварталите „Захарна фабрика“ и „Тодор Каблешков“.

Отново отказват да променят плана за „Захарна фабрика“

На сесията в началото на Април поисках становище от правния отдел на ОбС относно няколко несъответствия на този ПУП с Общия устройствен план на Пловдив, на базата на които поисках също отпадане на точката от дневния ред, докато не се разясни юридически казусът.

Нов план за регулация на кварталите „Захарна фабрика“ и „Тодор Каблешков“

В дневния ред на ОбС за четвъртък чак на последно място, под точка 27, е сложено одобряването на ПУП-ПР на цели два квартала в северен Пловдив – Захарна фабрика и Тодор Каблешков.