Продължете към съдържанието

Градоустройство

За ситуацията с незаконосъобразните ПУП-ове

Кметът и неговата администрация блокират подробните устройствени планове в града със своите действия и бездействия и дължи обяснения. Ние констатирахме създадените от управлението на ГЕРБ проблеми на ранен етап, преди да станат лавинообразни и ще посочим какво трябва да се направи, за да се излезе от тази ситуация.

Бюджет на една отиваща си администрация, не на пловдивчани

Бюджетът е основният инструмент за общинска политика и е показателен за това, което кметът и администрацията планират за града ни.
По всичко изглежда, че в Бюджет 2022 липсват желание за реформи и оптимизации на общинските служители и ефективност на публичните разходи.

Изграждането на Втори гребен канал ще доведе до унищожаване на защитени зони, попадащи в парк „Отдих и култура“

Твърдо заставаме срещу упоритите опити на Община Пловдив да осъществи един изключително спорен от екологична гледна точка проект, какъвто е т.нар. „еко“ парк Марица с дублиращ гребен канал.

Сезираме областния управител за терените на Белодробна и Разсадника

Решението е от ключова важност, защото може да създаде прецедент и преди приемането на Общия устройствен план (ОУП) да се изготвят максимален брой ПУП-ове, с които след това ОУП трябва, съгласно закона, да се съобрази.

Ще бъдат ли застроени терените на Разсадника и Белодробна?

Утре на сесията на ОбС влиза видимо безобидна точка, свързана с регулациите на някои зони- основно траурни паркове. Интересното тук е, че тази точка е свързана с изменението на Общия устройствен план и която точка цитира прословутия протокол на ЕСУТ, който чакам и издирвам от почти 2 месеца.

Има ли неправомерни действия при Четвърти километър?

От медийни публикации през последните месеци научихме, че на мястото на къмпинга на Четвърти километър ще се строи нов голям жилищен комплекс. Тази новина ни се стори странна, тъй като мястото е зелена зона Тозк по ОУП, което означава, че там не би трябвало да има жилищно строителство.

Нов ПУП за ул. „Кукуш“, без да е ясна съдбата на Бетонния мост

Отново наблюдаваме прибързана и недомислена работа в дирекция „Устройство на територията“. Изработен е ПУП–ПУР за района между жп линиите на Сточна гара и ул. „Кукуш“ без в него да е съобразена съдбата на Бетонния мост.