Продължете към съдържанието

Градоустройство

Отчет на дейността ми през април 2024

През месец април 2024 взех участие в две редовни сесии на Общински съвет Пловдив, две заседания на Председателски съвет, три заседания на комисиите по Екология, Устройство на територията и жилищна политика и Култура и туризъм. Взех участие като панелист в първата по рода си конференция „Спорт за здрава планета“, както и в още две събития на тема градско земеделие и правата на жените в дигиталното пространство.

Относно предложението за пешеходизация на част от Христо Г. Данов

Официалното запитване от нас, общинските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Пловдив към Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) потвърждава незаконността на оградата на Небет тепе. Това става ясно от отговора на директора на института арх. Петър Петров.

Участвах в международен форум за градско земеделие

Взех участие в международен форум по градско земеделие, който се проведе в Белград в 18-20 април и беше посветен на успешните техники и общински политики в тази все повече набираща популярност в Европа и света практика като способ за борба с климатичните промени. 

Отчет на дейността ми през март 2024

Какво се случи днес на срещата между общински съветници, кмета, зам.-кмета по финанси, кмета на Централен и директора на Българската банка за развитие (ББР)? Поне от наша гледна точка, ние си изпълнихме целта, а именно да зададем въпросите, които ни вълнуват.

Предлагаме имена на жени за имена на пловдивски улици

По повод Международния ден на жената 8 март аз и колеги от ППДБ в Общински съвет Пловдив изпращаме мотивирано предложение до районните кметове на Пловдив (с копие до кмета на града), в което прилагаме списък с биографиите и постиженията на няколко достойни българки, на чиито имена предлагаме да бъдат кръстени улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

Среща с ББР за Пешеходния мост

Какво се случи днес на срещата между общински съветници, кмета, зам.-кмета по финанси, кмета на Централен и директора на Българската банка за развитие (ББР)? Поне от наша гледна точка, ние си изпълнихме целта, а именно да зададем въпросите, които ни вълнуват.

Нека Пловдив си върне Пешеходния мост

Аз и колегите от ППДБ в Общински съвет Пловдив започнахме да провеждаме консултации на тема Бюджет 2024 и една от приоритетните теми за нас е съдбата на Пешеходния мост. В тази връзка организираме разговори и с представители на Българската банка за развитие, която към момента е собственик на концесията на моста.

Питане относно договора за закупуване на Парка

На първата редовна сесия на Общински съвет Пловдив за мандат 2023-2027 внасяме питане до кмета на гр. Пловдив, с цел да разберем до какъв етап е стигнало изпълнението на решението от миналия мандат да се закупят 67 декара от Парка за скандалната сума от 35 милиона лева.

Здравко Димитров купува терена на Парка за скандална сума

Правилно предрекохме, че т.нар. „комисия“, която трябваше да „преговаря“ за закупуване на имота на парка ще „договори“ огромна сума. И с право съветниците на ДБ отказахме да участваме в нея.