Продължете към съдържанието

Бюджетът на Пловдив 2020:
застой и управление без реформи

Позиция на групата на Демократична България в ОбС-Пловдив
Демократична България в Пловдив ще гласува „Против” предложения Бюджет 2020 на община Пловдив – поредният бюджет, робуващ на партийните назначения и посредствеността. В него не се вижда дори начало на реформи и инвестиции с добавена стойност, които могат дадат нова енергия на града ни.
10 февруари 2020

Армията от хартиени чиновници изяжда бюджета.

Над 80% от бюджета на Пловдив се разходва за заплати и издръжка на общината. Това е в разрез с нашата последователно отстоявана позиция, че в 20-те години на 21-ви век е задължително за град като Пловдив да премине от голяма, партийна и раздута администрация в малка, професионална и електронна. 

Ние от Демократична България считаме, че ефективното разходване на общите ни пари е първа стъпка към икономическо развитие на града ни. Загърбването на партийните интереси може да даде нова енергия на града ни.


Работата на общински съвет и общината – отново на тъмно.

В бюджета на общината не е видима реформа на общински съвет и общината в посока прозрачност при работата им. Днес заседанията на общински съвет не се излъчват в местна телевизия и интернет, не е ясно кой общински съветник как е гласувал, заседанията на комисиите са скрити от обществеността, няма публичен регистър на питанията към кмета, не е публично с какъв документооборот работят общинските съветници. Нашето убеждение е, че работата на общински съвет трябва да бъде реформирана, като се създаде електронна платформа, където да се отразят гласуванията на всеки съветник, да се даде публичност на заседанията на комисиите и документооборота в тях. От бюджет 2020 е видно, че сегашната власт успешно наследява модела на управление „Тотев“.


Конкурентното предимство – столица на културата, отрязано като с нож и захвърлено.

С приключване на годината на титлата бюджетът на общината се връща към миналото, като предвижда едва 0.6 % за културно съдържание. Липсват решения, които да утвърдят града като културен център – процес, който не се изчерпва в една година. Пловдив разполага със собствено конкурентно предимство – хилядолетна културна история и потенциал на безброй творци. Вместо то да се използва и инвестициите в култура с многократна възвръщаемост да донесат висока добавена стойност, се търсят средства от най-прозаичния източник – данъци и продажби на общински имоти.


Капиталовата програма – зависима от външно финансиране.

Капиталовата програма е скромна и оставя множество от важните инвестиции, необходими за устойчива промяна, за неидентифициран момент в бъдещето. Капиталовата програма на Община Пловдив възлиза на крайно недостатъчните 85 млн. лв., от които 51 млн. лв. представляват финансиране по програми на ЕС. Не са налице адекватни мерки за справяне за превърналите се в нарицателни за Пловдив екологични проблеми като мръсен въздух и загиваща зелена система. Въпреки че не разполага с достатъчно средства, администрацията предвижда безсмислени и откровено вредни разходи като:

– Над 911 хил. лв. за допълнително осветление в зала „Колодрума“, при изхарчени до момента близо 60 млн. лв.
– Допълнителни 610 хил. лв. ще бъдат изхарчени за строителство на Зоологическата градина, която не функционира от 2008 г., при изхарчени до момента 4,6 млн. лв.
– 1,16 млн. се предвиждат за нови проектни проучвания и отчуждаване на терени за Дублиращия гребен канал и социализацията на р. Марица. Припомняме че първоначалната идея на общината за вкарване на реката в тесен бетонен канал беше отменена от Министерството на околната среда и водите.


Какво предлагаме?

Ние от Демократична България настояваме в бюджета да се предвидят средства за:

– Реформа на общинските предприятия – закупуване на механизирани уреди за събиране на прах и листа по улици и паркове, както и нови автоматични измервателни станции за качество на въздуха: въпреки че Пловдив е между българските градове с най-замърсен въздух, едва две станции в целия град отчитат нивата на прахови частици, а публичните площи продължават да се метат на ръка от стотици работници, наети в ОП „Чистота“.
– Реконструкция и адаптация на кино „Космос“: вместо това се предвиждат поредните 150 хил.лв. за изготвяне на проекти, докато през м. септември 2019 г. бе избран победител в архитектурния конкурс за бъдещето на емблематичната сграда.
– Нов 50-метров плувен басейн до басейн „Младост“: след безсмислената първа копка, направена през м. октомври 2019 г., за тази година не са предвидени дължимите по договор средства и така строителството на спортния център се отлага за неопределено време.
– Ремонт на стадион „Пловдив“: десетилетната сага с най-големия стадион в града продължава, докато общината явно е решена да го остави да се разпада .
– Реконструкция на бул. „Рогошко шосе“: от средата на 2017 г. се дават обещания за ремонт на невралгичната пътна артерия, осеяна с кратери, които няма да се изпълнят и през 2020 г., защото се предвиждат единствено 75 000 лв. за проектни дейности.
– Ремонт на бул. „Иван Вазов“: историческата улица, която е частично заградена за поредна година и е с тротоари и паваж в плачевно състояние, не е ясно дали е включена в проекта за капиталови разходи, в които фигурират 1.05 млн.лв., упоменати като „Тютюнев град”.
– Сериозно увеличение на средствата за културно съдържание за сметка на средствата за обекти, които не носят приходи и собствен имидж на града.

Аргументът на властта, че нямало пари за важните за Пловдив проекти, е напълно несъстоятелен. Пари има, просто те се разходват посредствено и за обслужване на партийните назначения. Радикална реформа на назначенията в общинската администрация и общинските предприятия ще осигури сериозен финансов ресурс за реализация на ключовите за Пловдив проекти. Смелите решения за инвестиции с възвръщаемост, които в този бюджет липсват, ще оттласнат Пловдив нагоре и ще спрат спираловидното спускане, обусловено от досегашния модел – огромна администрация, нарастващи разходи по нея, липса на средства, нарастващи данъци.

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория