Продължете към съдържанието

Бюджетните
прогнози
на
новия Димитров
са като на
стария Димитров

Позиция на общинските съветници на Продължаваме Промяната - Демократична България

Отправяме остри критики към бюджетната прогноза на Пловдив, тя е нереалистична и без визия за развитие на града. Бюджетните прогнози на новия Димитров са като на стария Димитров, с раздути приходи и със съмнителна изпълняемост.

10 април 2024
Снимка: "Под тепето"

За 2024 г. в бюджета са заложени разходи в размер на 678 милиона лева, докато за 2025 г. те са намалени до 554 милиона лева. Това намаляване на разходите, на фона на нарастващото население на града, поражда опасения, че жителите на Пловдив ще получат по-малко и по-нискокачествени обществени услуги. 

Изразяваме и съмнение, че изобщо тази прогноза отговаря на реалностите и питаме дали целта не е да бъдат заблудени пловдивчани относно реалните разходи, които Община Пловдив може да очаква.

Поставяме под въпрос източника на финансиране за предстоящата година предвид съществуващата „дупка“ от неизпълнение на бюджета от предходната година. Питаме как ще се финансира заложеното – може би с повишаването на местни данъци и такси? 

През следващите месеци Пловдив ще получи значителни капиталови средства от държавния бюджет, което представлява възможност за инвестиции в инфраструктурни проекти и подобрения на обществените услуги. Категорични сме, че тези средства трябва да се изразходват прозрачно, ефективно и без да създават впечатление за корупция и посочват предишни случаи, като почистването на река Марица и обструкциите при строежа на стадион „Христо Ботев“, където липсата на прозрачност доведе до огромни съмнения за злоупотреби.

Винаги когато имаме харчене на тъмно, имаме проблеми. Затова настояваме ръководството на Община Пловдив да осигури нужния капацитет за оползотворяването на финансовия ресурс честно и без да е в ущърб на пловдивчани.

Друг основен проблем, който идентифицираме във връзка с бюджетната прогноза на Пловдив за 2024 и 2025 г., е продължаващият дълг от стария заем на предишния кмет Здравко Димитров, който все още не е изплатен. В новата бюджетна прогноза няма ясно посочен надежден източник за обслужване на заема. Изглежда се разчита на оптимистични оценки на приходите с потенциално съмнителни нива на изпълнение.

Призоваваме ръководството на Община Пловдив да преразгледа бюджетната прогноза, като даде приоритет на нуждите на гражданите и гарантира прозрачното и ефективно използване на публичните ресурси.

УПРАВЛЕНИЕ

Още от тази категория