Продължете към съдържанието

Предложенията на
Демократична България
към Бюджет 2022

Oт групата на Демократична България в ОбС-Пловдив
Публикуваме предложенията на групата на Демократична България към Бюджет 2022 г. Списъкът предложения беше входиран в Община Пловдив по надлежния ред по време на законовия срок за обществени консултации по бюджета. Отделно от това проведохме редица срещи със заместник-кметове и обсъдихме в дълбочина всяко една точка в списъка. Допълнителни консултации по групи в Общински съвет бяха проведени. По време на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет обобщихме и коментирахме с администрацията отново всяка точка в опит да съберем подкрепа за тях.
13 април 2022

До Здравко Димитров – кмет на
Община Пловдив

От общинските съветници от ППГОС
„Демократична България – Обединение“ в
Общински съвет -Пловдив

 

Предложение по проект на Бюджет 2022г. на гр. Пловдив, публикуван за обществени консултации на 18.03.2022 г.

 

Уважаеми господа,

В срока за обществени консултации внасяме настоящото предложение за допълване проекта на Бюджета на Община Пловдив в бюджетна година 2022 г., като се предвидят средства, както следва:

1. 100 000 лв. за подмяна на канализацията на бул. Свобода, около блокове с номера от 17 до 47 вкл.

Мотиви: ВиК инфраструктурата е остаряла и води до конструктивни проблеми за сградите. Живущите са застрашени.

2. 145 000 лв. за проучване и проектиране на терени за озеленяване в междублокови пространства.

Мотиви: С цел да се обособят зелени площи за широко обществено ползване в междублоковите пространства по чл. 22, ал. 7 от ЗУТ., да се изработят частични задания за актуализиране на ПУП за имоти в режим на комплексно застрояване в целия град.

3. 50 000 лв. за електронен документооборот.

Мотиви: всички документи в администрацията се създават в електронен вид, като разпечатването им с цел подписване и подпечатване изразходва хартия (която в последствие трябва да бъде складирана), премахва възможността за търсене и обработка на документите и създава проблеми с проследимостта по преписките. Необходими стъпки: a. Обучение на всички служители да използват системата за електронен документооборот, ако такова не е преминато b. Обновяване на вътрешните правила, така че да не допускат обмен на документи на хартиен носител c. Закупуване на квалифицирани електронни подписи на служителите d. Закупуване на скенери за реализиране на реда по чл. 30 от Закона за електронното управление.

4. 60 000 лв. за ремонт и възстановяване на малки спортни игрища в междублокови пространства за свободно и безвъзмездно ползване (по възможност по едно в район).

Мотиви: създаването на приветлива среда за младежта и положително въздействие върху здравето на подрастващите, благодарение на възможностите за спортуване.

5. 30 000 лв. за 24 бр. климатици за ДГ „Малина“ на адрес ул. Кичево №48.

Мотиви – детската градина се отоплява с акумулиращи печки, които изразходват огромно количество ток. Сметката за електроенергия за месец декември например е 22 000 лв. Така инвестицията в климатици е изключително бързо възстановима.

6. 50 000 лв.-за ул.“Май“.

Мотиви: Спешен довършителен ремонт.

7. 38 000 лв. за ул.“Люляк“ Столипиново.

Мотиви: Спешен довършителен ремонт.

8. 300 000 лв. за карето Щросмайер, Раковски, Д.Дебелянов, Леонардо да Винчи, градинката с трафопоста, платна, ВК, тротоари.

Мотиви: Влошено състояние на инфраструктурата в самия център на града. Има налично изготвено и одобрено проектиране за ремонтните дейности.

9. 150 000 лв. за репродуктивно здраве.

Мотиви: за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, като в посочената сума са включени скрининг за репродуктивни проблеми – 5000лв, и комплексен скрининг за фетална морфология, за ранна превенция на майчиното и детско здравеопазване- 5000лв. с цел подобряване превенция и профилактика на общински политики за майчино и детско здравеопазване. Ранна превенция при отлепване на плацента и спасяване на бременност. Намаляване до 50% риска от преекламсия. Намаляване на нуждата от болнично лечение на родилките и новородени. Ранно установяван на вродени аномалии на плода.

10. 19 000 лв. за проекта за превенция на детско дентално здраве.

11. 39 000 лв. за електронните досиета в детски ясли, градини и училища (софтуера, обучение поддръжка и допълнителни елементи към него ще са дарение).

12. 30 000 лв. за софтуерно оборудване на отдел „Зелена система“.

Мотиви: Отдел „Зелена система“ е ключова стъпка към опазването и грижата на зелената система на града, а подпомагането на отдела със специален софтуеър ще спомогне за неговото ефективно функциониране.

13. 250 000 лв. за велоалеи по мостовете на Герджика и Панаира и велосипедни светофари на кръстовището на Баня Старинна и Централна Поща.

Мотиви: подобряване на велосипедната инфраструктура на града с цел развитие на екологичен транспорт в гр. Пловдив

14. Изграждане по 6 зарядни станции за ток, за електроавтомобили, във всеки шесте района на града. Общо 36 станции, средна цена на всяка 5000 лв. Обща възможна цена 180 000 лв.

Мотиви: Електромобилността е неизменна част от трансформиращата се икономика. Община Пловдив, с малко средства може да бъде пионер в развитието на електрическия транспорт и до доближи града до западните стандарти. Предложението е също в контекста на преодоляването на проблемите с мръсния въздух на територията на Общината.

15. Оптимизация на сметките за ток на общественни сгради, вкл. училища и детски градини, чрез изграждането на ВЕИ мощности.

Мотиви: Да се отделят 1 млн. лева за инвестиции, които би следвало да осигурят 1 МВт. електрическа енергия. Мотиви: В контекста на растящите цени на енергия, политиките на ЕС и нуждата от енергийна ефективност е задължително Община Пловдив да наблегне на оптимизацията на сметките, чрез изграждането на собствени мощности. Соларни панели, поставени върху обществени сгради е първа стъпка за дългосрочната оптимизация на сметките.

16. Осигуряване на средства за подновяване на пътна инфраструктура и ВиК инфраструктура на улиците Граф Игнатиев, Крали Марко, Борислав, Доспат, на територията на район Централен. Ремонтните дейности са проектирани, трябва да се пристъпи към обществена поръчка.

Мотиви: Посочените улици са с критично състояние на пътната инфраструктура. Потока от преминаващи автомобили е в особено големи размери, което допълнително разрушава пътната настилка (павета) и затруднява движението. В допълнение, от април 2020 г, е въведено еднопосочно движения по част от посочените улици, което принуждава множество шофьори, да натоварват допълнително компроментираната инфраструктура. Ремонта е с особена спешност и значимост за гражданите.

17. Ремонт на паркинг, смяна на настилката. Поземлен имот с идентификатор 56784.523.4055, находящ се в община Пловдив, район Централен. Сума – 50 000 лв.

Мотиви: Паркинга е с изцяло компрометирана и негодна за употреба настилка. Използва се освен от живущите и от много други граждани, тъй като се намира в непосредствена близост до централната улица на града.

С уважение:

Веселина Александрова
Веселка Христамян
Владимир Славенски
Добромира Костова

В случай, че гореизброените предложения не бъдат приети от администрацията преди сесията, ще подложим всяко едно на гласуване по време на сесията. 

РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНСКИ

Още от тази категория