Продължете към съдържанието

Безопасност на пешеходци
и велосипедисти

по ключови пътни артерии

Питане до кмета от Добромира Костова и д-р Веселка Христамян

След серия питания от граждани и сигнали до нашите приемни, отправяме питане до кмета на гр. Пловдив на тема настоящото състояние и планове за развитие на мрежата от велоалеи в града ни. 

18 декември 2020

Текстът на питането:

Уважаеми г-н Димитров,

Устойчивото развитие на Пловдив несъмнено включва стимулиране на градска мобилност, която не се извършва с моторни превозни средства. Както се посочва на много места и в Предварителния проект за изменение на Общия устройствен план – Пловдив, увеличаването на броя придвижвания, осъществени пеша, чрез велосипед, тротинетка или обществен транспорт, е задължително условие за преодоляване на проблемите с увеличаващия се трафик и влошено качеството на атмосферния въздух в града.

В същото време, получихме множество питания и сигнали от граждани относно пътни артерии в Пловдив, при ползването на които са налице затруднения за спокойното и безопасно придвижване на пешеходци и велосипедисти.

В тази връзка, и предвид факта, че темата е от сериозен обществен интерес, молим на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет да получим писмен отговор на следните въпроси:

1. Завършено ли е изграждането и въвеждането в експлоатация на велоалеята по бул.
„Коматевско шосе“ от бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Бадемите“?

2. Отговаря ли велоалеята, посочена в т. 1, на изискванията за проектиране на велосипедни
трасета според Глава трета, раздел II от Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за планиране
и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии?

3. Доколкото според Ваше писмо с изх. № 20ОБС202/06.10.2020 г., ремонтът на бул. „Руски“ е завършен и обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване, каква е причината да не функционират светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Руски“ с ул. „Петьофи“, с ул. „Преслав“ и с ул. „Данаил Николаев“, както и светофарната уредба на пешеходната пътека в близост до кръстовището на бул. „Руски“ и ул. „Данаил Николаев“?

4. Какви средства са изразходвани за изграждане на посочените в т. 3 светофарни уредби в хода на ремонта на бул. „Руски“?

5. Какви мерки смята да предприеме Община Пловдив, за да се прекрати незаконното паркиране на автомобили върху и в непосредствена близост до велоалеята, изградена по южния тротоар на бул. „Шести септември“? Касае се конкретно за два участъка – от източната страна на кръстовището на бул. „Шести септември“ с ул. „Никола Алваджиев“ и от западната страна на кръстовището на бул. „Шести септември“ с ул. „Иван Радославов“ (пред медицински център „Медистейт“)?

ТРАНСПОРТ

ЗЕЛЕН 

Още от тази категория