Продължете към съдържанието

Изграждането на
Втори гребен канал
ще доведе до
унищожаване на защитени зони,
попадащи в парк „Отдих и култура“

Позиция на групата на Демократична България в ОбС Пловдив
Твърдо заставаме срещу упоритите опити на Община Пловдив да осъществи един изключително спорен от екологична гледна точка проект, какъвто е т.нар. „еко“ парк Марица с дублиращ гребен канал.
27 януари 2022

Намеренията на Общината

Освен че този проект е включен в Плана за интегрирано развитие на гр. Пловдив и в изменението на Общия устройствен план (ОУП), последните неприятни новини идват от Годишната програма за управление на общински имоти, където е отразено намерението на Общината да предостави на концесия съществуващия гребен канал, както и цялата му принадлежаща инфраструктура и паркова част.

Дългогодишната борба да бъдат запазени защитените зони на парк „Отдих и култура“

Ако проектът „Втори гребен канал“ бъде осъществен, са застрашени от изсичане и унищожаване 4000 дървета и 570 дка гори, голяма част от които защитени. Припомняме, че в района попадат две защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” – „Река Марица” и „Марица Пловдив”, както и защитената местност „Нощувка на малък корморан”. В местността са запазени ценни крайречни съобщества и видове, които са защитени по Закона за биоразнообразието и са записани в Червената книга на България. Растителността там е естествена ветрова и противоерозионна защита на гребния канал от неблагоприятните северни ветрове.


Към момента на територията се разрешава застрояване до 1% само за поддържане на функцията на парковите площи. За да бъде осъществен проектът Втори гребен канал, трябва да бъде сменено предназначението на територията. Под предлог, че се работи за развитието на спорта, удобно се пропуска фактът, че всъщност ще бъде позволено строителство в целия терен.

Апетитите за зоната


Опити да се застрои гората до Гребната база наблюдаваме от години и активно работим срещу тях. Последният такъв опит е изменението на ОУП на гр. Пловдив, срещу което остро възразихме още в началото на мандата си и срещу което внесохме становище. Сезирали сме и РИОСВ – Пловдив относно опасностите, които крие изменението на ОУП в частта на парк „Отдих и култура“, и разчитаме, че скоро ще има отрицателно становище от административния орган.

Без зелени зони няма чист въздух, няма здраве

Град Пловдив е загубил значителна част от зелените си площи. За съжаление тази тенденция продължава със стремглави темпове. Теренът на т.нар. „Втори гребен канал“ е част от парк “Отдих и Култура”, който е най-големият в Пловдив и известен като „белите дробове на гр. Пловдив“. Немислимо за нас е да загубим още един огромен къс от тези бели дробове. Припомняме, че пловдивчани дишат най-отровния въздух в Европа и че Община Пловдив беше осъдена от Върховния административен съд за бездействието и неспособността да се справи с проблема с мръсния въздух.

Обществено обсъждане за Втори гребен канал през 2014. Снимка: Под тепето
Ще настояваме да отпадне концесията на Гребната база от Годишната програма за управление на общинските имоти и все така стоим на твърда позиция срещу унищожаването на защитените зелени територии в близост до сегашния гребен канал.

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още от тази категория