Продължете към съдържанието

simeonlouisa

Бюджетът на Пловдив 2020: застой и управление без реформи

Демократична България в Пловдив ще гласува „Против” предложения Бюджет 2020 на община Пловдив – поредният бюджет, робуващ на партийните назначения и посредствеността. В него не се вижда дори начало на реформи и инвестиции с добавена стойност, които могат дадат нова енергия на града ни.

Бюджет 2020: тотална липса на визия за бъдещето на града.

Предложеният от кмета бюджет на Пловдив за 2020 е още от същото и показва тотална липса на визия за бъдещето на града. Планираните инвестиции не са съобразени с основните проблеми като мръсния въздух и загиващата зелена система. Напротив, насочени са към допълнително стимулиране на автомобилния трафик, който задушава града.

За засегнатите лица и независимия съд

На какво основание след одобряването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имота със заповед № ОА-2288/05.12.2005 г. на Община Пловдив, новоустановените показатели на застрояване са завишени спрямо зоната, в която попада имота – „за комплексно застрояване“?

Помислихте ли първо да оптимизирате разходите, преди да взимате заеми?

По повод заема, който беше гласуван – много пъти се повтори в зала как не става въпрос за вземане на заем, как сега само почваме да преговаряме, да не слагаме каруцата пред коня и т.н.

Питане към кмета за строежа зад Юбилейния блок

На какво основание след одобряването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имота със заповед № ОА-2288/05.12.2005 г. на Община Пловдив, новоустановените показатели на застрояване са завишени спрямо зоната, в която попада имота – „за комплексно застрояване“?

Моето мнение на тема ДЕВЕТ заместник кмета

В четвъртък ще гласуваме предложението на кмета да има 9 зам кметове. Точката се казва: „Т.2 – 19XI-397/ 28-11-2019 – Приемане на нова структура на дейност 122 ‘Общинска администрация’- делелгирана от държавата дейност и дейност 122 ‘Общинска администрация’ – делегирана от държавата дейност, дофинансирана с общински приходи на Община Пловдив“

По тази тема аз разсъждавах доста. На първо време не ми хареса начина, по който предложението беше внесено по време на комисиите миналата седмица. Беше пратен един документ в 5 без 10 с описание на планираните промени и дойдоха едни хора да представят предложението с 2-3 изречения, чиито смисъл беше: „няма страшно, няма да харчим повече пари от преди, няма да наемаме още хора в администрацията, а само ще разместим тези в момента, като ще сложим зам. кметове, но пък може някъде да махнем по-долните нива като директори…“

Аз, обаче, искам много повече информация. На първо време – къде са анализите, на база на които се прави преструктурирането, къде са органиграмите, къде са тестовете за ефективност към момента? Аз съм преживявала корпоративно преструктуриране в миналото си: била съм и от страната на консултантите, повикани да организират реструктурирането, била съм и от страната на фирмите, които се преструктурират, и знам, че трябват поне 6 месеца, за да се ре-организира една средна по обем организация, доста по-малка от тази на Община Пловдив. Правят се едни дълги анализи, по време на които едни хора седят и наблюдават всекидневно как работи всеки един отдел, вкл. и кога се пие кафе и колко имейла идват на пощата средно. Аз лично съм висяла и по фабрики да броя колко кашона продукция минават през ръцете на работника и колко пъти му се налага да ходи примерно до другото хале и после сме мислели има ли как този човек да не трябва да ходи до другото хале. После се правят едни файлове с взетата информация, правят се едни анализи и сметки със сложни формули и чак тогава се прави план за повишаване на ефективността, създават се нови отдели, махат се стари, сливат се и т.н. Отделно: в консултантската фирма имаше един лаф, че и без да се анализира е ясно, че където и да идеш, можеш с поне 50% да вдигнеш ефективността с поне 50% по-малко ресурс. Тези 50% + си ги търсехме винаги и винаги ги намирахме.
А какво се случва в общината?
С две думи – на мен ми липсват 6те месеца подробен анализ звено по звено на работата, липсва ми плана за повишаване на ефективността, липсват ми предложенията свързани с дигитализацията на труда и документацията, намаляне на „ръчната работа“, съкращаването на процедурите, липсва ми чуденето може ли да НЕ се ходи до другото „хале“, липсва ми повишаването на прозрачността на работата, липсва ми план за постигане на отчетност на работата и още един куп неща.

На мен ми се представя само един план да имаме 9 зам.кмета и „обещание“, че ще си седят същите хора за същите пари. Аз не виждам 50% плюс ефективност с 50% минус ресурс. Това, което аз виждам е, че някой е обещавал на много хора зам. кметски места преди изборите.

Предложение за извършване на проверка на дейността на фондация Пловдив 2019

Днес внесохме предложение до Общински съвет Пловдив за приемане на решение, според което Общинският съвет възлага и задължава Контролния съвет с искане да извърши проверка по организацията и ефективността на дейността на Фондацията и на следващата сесия да даде становище и доклад.