Продължете към съдържанието

simeonlouisa

Kметът мълчи относно съгласуването на поставената ограда на комплекса „Небет тепе“

В продължение на втори месец община Пловдив не предоставя отговори на питането ни относно емблематичния археологически комплекс Небет тепе. Въпросите, свързани с проекта „По крепостните стени на Филипопол“, включваха разрешенията за поставяне на ограда около обекта, изграждането на други заграждения, режимът на достъп и обмисля ли се на по-късен етап въвеждане на такса вход.

Отчет на дейността ми през март 2024

Какво се случи днес на срещата между общински съветници, кмета, зам.-кмета по финанси, кмета на Централен и директора на Българската банка за развитие (ББР)? Поне от наша гледна точка, ние си изпълнихме целта, а именно да зададем въпросите, които ни вълнуват.

Питане относно реставрацията на сграфитито на Димитър Киров

Внасяме питане до кмета на гр. Пловдив на сесията на Общински съвет на 28 март 2024 г, с цел да разберем какво е направила досега или планира да направи Община Пловдив по повод повреденото след буря сграфити на известния пловдивски художник Димитър Киров, част от сградата на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.

Питане относно неверифицирани разходи по проекти финансирани със средства от Европейския съюз

Внасяме питане до кмета на гр. Пловдив на сесията на Общински съвет на 13 март 2024 г, с цел да разберем точно колко неверифицирани разходи е акумулирала Община Пловдив в резултат от неизпълнени по план проекти, финансирани със средства от ЕС.

Предлагаме имена на жени за имена на пловдивски улици

По повод Международния ден на жената 8 март аз и колеги от ППДБ в Общински съвет Пловдив изпращаме мотивирано предложение до районните кметове на Пловдив (с копие до кмета на града), в което прилагаме списък с биографиите и постиженията на няколко достойни българки, на чиито имена предлагаме да бъдат кръстени улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

Питане относно съгласуването на поставена ограда на комплекса „Небет тепе“

Внасяме питане до кмета на гр. Пловдив на сесията на Общински съвет на 29 февруари 2024 г. относно появилата се наскоро ограда на Небет тепе. Прозрачността по темата е от ключово значение и се надяваме отговорите на въпросите ни да внесе така необходимата яснота по казуса.

Инвестиционното предложение за Адата е пълно с проблеми

Преди малко изпратих до РИОСВ Пловдив моето възражение относно уведомлението за инвестиционно предложение от Олимпия Парк ЕООД, касаещо терена на остров Адата и по същество представляващо промяна на ПУП-План за регулация.

Възразяваме срещу инсталацията за горене на гуми в Пловдив

Преди малко изпратих до РИОСВ Пловдив моето възражение срещу проект за изгаряне на автомобилни гуми в Пловдив, за който е насрочено обществено обсъждане УТРЕ от 11 ч. на Кукленско шосе 15.

Среща с ББР за Пешеходния мост

Какво се случи днес на срещата между общински съветници, кмета, зам.-кмета по финанси, кмета на Централен и директора на Българската банка за развитие (ББР)? Поне от наша гледна точка, ние си изпълнихме целта, а именно да зададем въпросите, които ни вълнуват.