Продължете към съдържанието

simeonlouisa

Питане относно стратегията на Община Пловдив за снегопочистване на велосипедни и пешеходни трасета

Внасяме питане до кмета на гр. Пловдив на сесията на Общински съвет на 7 декември 2023 г, с цел да разберем каква е стратегията на Община Пловдив за снегопочистване на велоалеите и тротоарите в града. Поводът е първия сняг от миналата седмица, когато видяхме множество непочистени велоалеи и тротоари, някои от които още стоят с камари счупени клони по тях.

Нека Пловдив си върне Пешеходния мост

Аз и колегите от ППДБ в Общински съвет Пловдив започнахме да провеждаме консултации на тема Бюджет 2024 и една от приоритетните теми за нас е съдбата на Пешеходния мост. В тази връзка организираме разговори и с представители на Българската банка за развитие, която към момента е собственик на концесията на моста.

Избрана съм за заместник-председател на Общински съвет Пловдив

Днес, на първата редовна сесия на мандат 2023-2027 бях официално избрана за заместник-председател на Общински съвет Пловдив след номинация от групата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Питане относно договора за закупуване на Парка

На първата редовна сесия на Общински съвет Пловдив за мандат 2023-2027 внасяме питане до кмета на гр. Пловдив, с цел да разберем до какъв етап е стигнало изпълнението на решението от миналия мандат да се закупят 67 декара от Парка за скандалната сума от 35 милиона лева.

Здравко Димитров купува терена на Парка за скандална сума

Правилно предрекохме, че т.нар. „комисия“, която трябваше да „преговаря“ за закупуване на имота на парка ще „договори“ огромна сума. И с право съветниците на ДБ отказахме да участваме в нея.

Планът за циркулация на Гент

Планът за циркулация на Гент, известен още като „Circulatieplan“, е инициатива за управление на трафика и градска мобилност, реализирана в град Гент, Белгия. Той стартира на 3 април 2017 г. като опит за справяне със задръстванията, подобряване на качеството на въздуха и подобряване на цялостната градска среда.

Предотвратихме историческа грешка – закриването на спортния диспансер

Предлагаме да се открие конкурсна процедура за възлагане управлението на общинския диспансер. Така могат да се решат затрудненията на медицинския център, без той да бъде заличаван.