Продължете към съдържанието

Становище по
окончателния проект
на изменението на
ОУП Пловдив

Oт Добромира Костова
Слушам главният архитект, който е назначен без конкурс на тази длъжност, да казва по радиото днес, че имало действащ ПУП от 2001, с който можело цялата гора да се изсече. Още в момента, в който видяхме окончателния проект на изменението на ОУП Пловдив и стана ясно, че теренът в Парк „Отдих и култура“ е останал с предназначение „ОД“, въпреки възраженията, поискахме становище от специалисти по ЗУТ относно законосъобразността на отреждането и ситуацията с ПУП-а от 2001 г.
18 ноември 2022
Окончателният проект на изменението на ОУП от 2022

Строителство и инфраструктура

Главният архитект постоянно повтаря, че новият ОУП спира и намалява застрояването в града, но истината е, че застрояване ще има и то много сериозно– без да има инфраструктура, която да поеме всичките нови квартали и без достатъчно зелени площи. Новият ОУП може да е по-щадящ откъм показатели на застрояване, но това не означава, че намалява строителството в града. Фактически новият ОУП отваря вратата на застрояване на последните останали свободни територии в общината. Ще се строи много и няма да има адекватен на това строителство брой нови училища, градини, поликлиники, читалища, паркове, градинки, детски площадки, спортни игрища и т.н. В новите южни квартали такива почти ще липсват и всеки новодомец ще среща проблеми с местата в градини и училища.


Транспорт


Без адекватен градски транспорт – при горепосоченото ново застрояване – очаквам ситуацията с трафика да стане невъзможна. Взаимодействие между структуриращ градски транспорт ( автобуси в бус ленти) и съществуваща ЖП инфраструктура (за релсов градски транспорт) би бил добър вариант за Пловдив, но такава концепция остава недоразвита. Новият ОУП не обръща достатъчно внимание нито на градския транспорт, нито на велотранспорта или на пешеходните пространства. А точно тези трите трябва да са алтернатива на автомобилния трафик и трябва приоритетно да се развиват.


Зелените пространства


Зелените площи в гр. Пловдив в новия ОУП са с мозаечна структура, разпокъсани, в повечето случаи маломерни и като площи далеч под необходимия минимум за град с подобна структура и население. Промениха се функционалните предназначения на големи терени, които бяха резервирани за зелени площи за широко обществено ползване по действащия ОУП. Примерно се опитаха да сменят предназначението на о-в Адата на „спорт и атракции“ и да оформят зона за Втори гребен канал в гората до Гребната база. Точно тези опити не успяха след силен обществен натиск и след намесата на РИОСВ, но е факт че други зелени площи смениха предназначението си и бяха отворени за застрояване. Пример: големи терени зад хотел SPS, където можем да очакваме цял нов квартал.


Освен това се променя предназначението на вече реализирани зелени площи – нещо което е незаконно. Чл. 62а от ЗУТ казва (най-просто казано), че вече реализиран и оформен парк не може да сменя предназначението си. Пример за такава смяна на предназначението са терени в Парк „Отдих и култура“ (зад Братската могила), където 81 дка паркова територия сменя предназначението и ще бъде застроена с РЗП ок. 65 хил. кв.м. Взимайки предвид преобладаващите ветрове в града, а именно – северозападни ветрове, парк „Отдих и култура“ е изключително важен елемент от градската среда. Той не трябваше да променя режима си и да се допуска каквото и да е застрояване на територията му – било то за спорт и атракции в югозападната си част или за жилищно строителство в северната си част (в близост до сондажните кладенци на северния бряг на река Марица). Това е така необходимият зелен клин, който да доставя чист въздух на иначе силно запрашения ни град.


Освен зелени клинове, които да доставят чист въздух и проветрение на града, Пловдив има нужда и от зелен пояс, който да го изолира от съседните селскостопански територии. Фините прахови частици, които се образуват при почвообработката, са голям фактор за лошите показатели на измервателните станции. Такъв пояс в новия ОУП няма.


Изкуствено е завишен и напомпан баланса на зелената система в града. Към него се смятат зони, които в никакъв начин не могат да се нарекат зелени зони в истинския им смисъл – за въздух, почивка и рекреация. Към баланса влизат гробищата, защитното озеленяване, разсадниците, сервитути към пътни развръзки и съоръжения и др. и така скачаме на ок. 22 кв. м. зелени площи на човек, докато реалната цифра е ок. 16 кв.м. на човек – ПО–МАЛКА цифра от сегашната ситуация. С това изкуствено завишаване уж спазват закона, но дефакто го нарушават.


Културно наследство


Мога да изкажа преобладаващо положително мнение единствено в част Културно наследство. Наистина е обърнато внимание професионално и задълбочено на голяма част от ценните зони в града. За съжаление, обаче, трябва да отбележа, че грешката от предния ОУП се пренася и в този – обръща се внимание само на Централна градска част. В Северен района на ул. Карловска остава без превантивна защита, въпреки че наскоро НИНКН излезе със заключение, че има нужда от такава. Надявам се поне този пропуск да бъде коригиран в най-скоро време.

Реални зелени площи и площи, които се водят "зелени"

РЕШЕНИЯ

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ

Още от тази категория