Продължете към съдържанието

Как Община Пловдив
контролира паркирането
в Централна градска част?

Питане до кмета от Добромира Костова, Веселка Христамян, Веселина Александрова и Йордан Иванов

След серия питания от граждани и сигнали до нашите приемни, отправяме питане до кмета на гр. Пловдив на тема ефективността на приложените мерки за Синя и Зелена зона. 

15 Април 2021

Текстът на питането:

 
Уважаеми г-н Димитров,

С решение на Общински съвет – Пловдив, считано от 14.01.2021 г. в обхвата на зоната за платено паркиране в Централна градска част се включват улиците „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Мечников“ и ул. „Елиезер Калев“. Друго решение, което според местната администрация следва да регламентира по-добре достъпа на автомобили до определени зони в район „Централен“, е поставяне на бариери на ул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“ и на ул. „Железарска“. В същото време, обаче, ние съветниците от ППГОС „Демократична България – Обединение“ получихме сигнали, които поставят под съмнение ефективността на приложените мерки, респективно увеличаването на обхвата на „Синя зона“.

Във връзка с горното, молим на основание чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, вр. с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА да получим писмен отговор в периода до следващото заседание на Общински съвет – Пловдив на следните въпроси:

1. По какъв начин ОП „Паркиране и репатриране“ изпълнява решението на Общински съвет – Пловдив за включване на ул. „Ген. Данаил Николаев“ в обхвата на „Синя зона“?


2. Планира ли Община Пловдив поставяне на караулка с бариера на ул. „Железарска“? Получено ли е писмено одобрение за визията на обекта от НИНКН?


3. Как се контролира паркирането в „Зелена зона“, приета с решение на Общински съвет № 289, взето с протокол № 15/11.09.2014 г., според което в зоната следва да паркират само собственици или ползватели на МПС, с постоянна адресна регистрация в обхвата на зоната и наематели на имоти в същата?


4. Как се регламентира реда за паркиране в района на РТВЦ „Пловдив“? Действаща ли е системата за достъп с чип карти? Каква е функцията на поставената бариера на ул. ул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков“?

ТРАНСПОРТ

ЗЕЛЕН

Още от тази категория