Продължете към съдържанието

В битката срещу презастрояването Демократична България сезира областния управител

от групата на Демократична България в Общински съвет - Пловдив

Съдбата с презастрояването на цял квартал е в ръцете на г-жа Каназирева

На 30.06.2020 г. групата на Демократична България в Общински съвет – Пловдив внесохме искане до областния управител да се произнесе по Решение 153 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – Пловдив, с което се прие ПУП-ПР на кварталите „Захарна фабрика“ и „Тодор Каблешков“. 

30 юни 2020


Имаме следните доводи и притеснения по отношение на този ПУП:

Приемането на ПУП преди ОУП ще унищожи зелените зони на север от Марица.

Бързането на общината да приеме ПУП от такъв сериозен мащаб преди да е приет новия ОУП, който в момента е в процедура, е силно съмнително. Зелените зони от северната част на р. Марица, които се засягат с този ПУП, и които към момента са зелени зони по ОУП, ще бъдат изцяло унищожени. Тези зони са премахнати и в проекта за нов ОУП и това премахване се очаква да срещне сериозен отпор както на обществените обсъждания, така и най-вероятно ще получи негативна оценка от РИОСВ. С приемането на този ПУП, обаче, ще  се сложи край на дебата дали там зоната да остане зеленина, тъй като новият ОУП ще трябва да се съобрази със „заварени“ ПУП-ове.

Лъжата на общината

Другата основна теза на Общината – че това са рутинни планове и не отреждат застрояване (което се прави със застроителни планове) и че приемането на този ПУП не означава съгласие със застрояването на тези територии – също издиша. Отрежда се създаването на огромен булевард (разширението на бул.„Марица“) за сметка на изцяло зелени зони, който ще е единствен подстъп и връзка на евентуалния огромен квартал, който се очаква да се построи върху терените на Захарна фабрика (плътност 80% и височина до 40 м.). Инвеститорите за тези терени си чакат улицата и Общината действа в техен интерес, а не в интерес на гражданите на вече презастроения ни град. Общината трябва да служи на бизнеса в града, но не на този, който сваля качеството ни на живот, а на този, който създава работни места.

Втората лъжа на общината

Неприемлива е и тезата на общината, че има чакащи инвеститори с безпроблемни проекти, а ние ги бавим. След многократното връщане на този ПУП и с посочването от наша страна на конкретни части от ПУП-а като проблемни, общинската администрация можеше да защити „безпроблемните проекти”, като премахне или коригира тези изменения, за които твърдим, че са проблемни. Така направи при приемането на ПУП на V-та градска част преди месеци, а сега отказва да стори същото.


Доводите за незаконосъобразност пред областния управител:

    1. На първо място ние оспорваме валидността на взетото решение, с която е приет ПУП-а, от гледна точка на необходимото мнозинство – спецификите на смяна на предназначение на някои поземлени имоти в този ПУП изискват гласовете „за“ в ОбС да са не по-малко от две трети от общия брой на съветниците, а именно 34. Гласувалите „за” бяха 33 и дефакто имаме липса на законосъобразно взето решение.

 

    1. Смяната на предназначението на определени поземлени имоти са в разрез с предвижданията на действащия Общ устройствен план на Пловдив от 2007 г. Ето защо за такава смяна е необходимо да има положително становище от проведено по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ обществено обсъждане. В преписката не се съдържа такова положително становище, напротив, налични са множество отрицателни становища.

 

    1. Въпросните несъответствия с действащия към момента Общ устройствен план на Пловдив от 2007 г. са няколко и не би трябвало да ги има, тъй като по закон ПУП не може да противоречи на ОУП. Допускането на нов ПУП, който е в противоречие с действащия ОУП, създава прецедент, на който биха могли да се основават бъдещи претенции за строителство, при което се игнорира ОУП.

 

    1. Набива се на очи, че в дадени поземлени имоти Зона „градски паркове и градини“ става „за обществено обслужване и зеленина“. Тезата на общинската администрация е, че това е „едно и също“, защото като се изградят улици, щяло да има улично озеленяване. Това е груба интерпретация, тъй като парковете не предполагат никаква намеса, докато зони за обществено обслужване отварят път за застрояване и сериозна намеса.

 

    1. В Правилата и нормативите към ПУП-а са дадени насоки за определяне на някои параметри на застрояване при бъдещи изменения на ПУП, което не съществува като правна възможност в законодателството по устройство на територията за ПУП.
По закон Г-жа Каназирева има срок до 07.07.2020 г. да се произнесе по това решение.

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Още по темата

Още от тази категория