от работата в общински съвет - пловдив

  • ВСИЧКИ ТЕМИ
  • ГРАДОУСТРОЙСТВО
  • УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
  • ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ
  • КУЛТУРА

илюстративно за въздуха НА ПЛОВДИВ

Пускане на видеото